Vinjetti takaisin valmisteluun

03.06.2019

Vinjetti takaisin valmisteluun

Uusi hallitus myöntäisi perusväylänpitoon 300 miljoonaa lisää rahaa, mutta kiristäisi polttoaineveroa.

Antti Rinteen vetämä hallitus aikoo ottaa raskaan liikenteen vinjetin jälleen valmisteltavaksi. Kuva: Laura Kotila/valtioneuvoston kanslia.

Uusi Antti Rinteen hallitus aikoo lisätä perusväylänpidon rahoitusta 300 miljoonalla eurolla vuosittain. Summa on sen verran kuin parlamentaarinen työryhmä esitti ja SKAL vaati. Korotusta alettaisiin maksaa vuodesta 2020 eteenpäin. Summasta varataan 20 miljoonaa euroa talvikunnossapitoon, erityisesti sinne, missä talvi asettaa suurimmat haasteet.

Hallitus ei kuitenkaan aio lisätä yksityisteiden peruskorjausmäärärahoja, vaikka joiden yksityisteiden runkojen pettäminen on iso haaste. Nykyiset yksityisteiden peruskorjausmäärärahat kuitenkin luvataan pitää pysyvänä rahoitusmuotona.

Raideliikenteen investointeja lisätään. Esimerkiksi vaarallisten tasoristeysten poistamiseksi hallitus varasi lisärahoitusta 22 miljoonaa euroa vuosiksi 2020–2022. Valtion omistamaa keskeistä liikenneinfraa hallitus ei aio myydä.

Metsäteollisuus ry kritisoi hallitusohjelmaa siitä, että se näyttää nostavan suomalaisen metsäteollisuuden kustannuksia. Hiilineutraaliustavoite on kymmenen vuotta Ruotsia tiukempi.

Bernerin parjattua taksiuudistusta Rinteen hallitus aikoo arvioida uudelleen ja tehdä tarvittavat korjaukset ja ottaa huomioon toiminnan turvallisuus ja harmaan talouden torjunta. Se yrittää parantaa hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja taksien saatavuutta.

Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tämän vuoksi hallitus aikoo vähentää suomalaisten yksityisautoilua ja lisätä joukkoliikenteellä kulkemista, pyöräilyä ja kävelyä. Suunnitteilla on muutoksia veroihin ja maksuihin, kuten 250 miljoonaa euron kiristys polttoaineverotukseen.

Rinteen hallitus aikoo edistää raskaan liikenteen siirtymistä kestävien biopolttoaineiden käyttöön. Se lupaa myös arvioida, onko niitä riittävästi saatavilla. Kestävästi tuotettu biokaasu aiotaan saada biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin. Hallituksen mielestä biokaasulle konvertoidut traktorit tulee voida rekisteröidä tieliikennekäyttöön. Jos dieselin verotusta uudistetaan, hallitus lupaa selvittää, voitaisiinko ammattibiodiesel ottaa käyttöön.

Joukkoliikennetukeen ja joukkoliikenteen ostoille on luvassa ilmastoperusteinen tasokorotus, joka on vuosittain 20 miljoonaa euroa. Samalla hallitus pyrkii vauhdittamaan joukkoliikenteen vähäpäästöisen kaluston käyttöönottoa. EU-puhtausvaatimusten mukaan palveluhankinnoissa tulisi olla 41 prosenttia puhtaita ajoneuvoja vuoteen 2025 mennessä ja 59 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Teksti: Sari Järvinen / 3.6.2019 julkaistu hallitusohjelma