Neljä kertaa enemmän seuraamuksia

19.02.2020

Neljä kertaa enemmän seuraamuksia

Ammattikuljettajien tarkkaamattomuus liikenteessä, ajo-oikeudettomuus ja rattijuopumukset yleistyivät.

Poliisin raskaan liikenteen tehovalvonnassa määrättiin 74 seuraamusta tarkkaamattomuudesta liikenteessä viikolla seitsemän 2020. Määrä nelinkertaistui edelliseen tehovalvontajaksoon verrattuna. Tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavien tekijöiden valvonta olikin valvontaviikon erityisteemana.

Tarkkaamattomuuden lisäksi ajo-oikeudettomuus ja rattijuopumukset nousivat huolestuttavina ilmiöinä esille. Tarkastuksissa tavattiin 13 ajo-oikeudetonta ja 12 etsintäkuulutettua henkilöä. Lisäksi valvontajakson aikana paljastui kahdeksan alkoholirattijuopumusta, kun edellisellä kerralla lukema oli nolla.

– Ajo- ja lepoaikarikkeiden määrä on edelleen kohtuuttoman suuri suhteessa tarkastettujen ajoneuvon määrään. Muutosta parempaan ei ole edelleenkään tapahtunut, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kari Onnisen sanoo.

Ajo- ja lepoaikarikkomuksia todettiin 268 sekä ajopiirturirikkomuksia 38 kappaletta. Ajo- ja lepoaikarikkomukset lisääntyivät syksystä 86 tapauksella eli noin 47 prosenttia, ja vastaavasti ajopiirturirikkomukset lisääntyivät 58 prosenttia edellisestä tehovalvontajaksosta.

Epäkuntoisuuksien takia seuraamuksia määrättiin 93 tapauksessa. Näistä 16 tapauksessa matka jouduttiin keskeyttämään kokonaan.

Valvontajakson aikana tarkastettiin yhteensä 1 791 raskasta ajoneuvoa, mikä vastaa hyvin ennalta asetettua tavoitetta. Tarkastetuista ajoneuvoista noin viidennes (21 %) oli ulkomaisia ajoneuvoja. Kuljettajille määrättiin kokonaisuudessaan lähes viisisataa eri seuraamusta sekä annettiin lisäksi lähes 250 huomautusta. Osalle kuljettajista kirjoitettiin seuraamuksia useammasta kuin yhdestä rikkeestä.

Poliisi valvoi raskasta liikennettä tehostetusti 10.2. – 16.2.2020 koko maassa. Valvontateeman osallistuivat kaikki poliisilaitokset.

Lähde: Poliisi