Taksikyydin hinta nousi eniten Kymenlaaksossa

22.03.2019

Taksikyydin hinta nousi eniten Kymenlaaksossa

Jopa 74 prosenttia erityisryhmien edustajista pitää taksilain muutosta huonona.

Taksiliikenteen kustannustason nousu selittää osittain taksien hintojen nousua.


Traficomin hintaseurannan perusteella taksiliikenteen hinnat ovat lokakuussa 2018 koko maassa keskimäärin 3,6 % korkeammat kuin enimmäishinnat ennen liikenteen palveluista annetun lain voimaantuloa.
Taksiliikenteen kustannustaso on vuonna 2018 noussut tammikuusta joulukuuhun mennessä 2,6 %.

Suurimmat hintojen nousut ovat tapahtuneet Kymenlaaksossa (9,2 %), Uudellamaalla (7,7 %), Kainuussa (7,2 %), Päijät-Hämeessä (6,0 %) ja Pirkanmaalla (3,3 %). Hintojen nousu johtuu Kainuussa perusmaksun korotuksesta ja Pirkanmaalla kilometrihinnan korotuksesta. Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa muutos johtuu minuuttiveloituksen käyttöönotosta. Todelliseen hintaan vaikuttaa tällöin myös matkan kesto. Traficomin indeksin laskennassa käytetyillä keskinopeuksilla aikaveloitus johtaa useimmissa tapauksissa hintojen nousuun.

Hinnat ovat laskeneet kuudessa maakunnassa, eniten Kanta-Hämeessä (-2,3 %). Hintojen lasku johtuu yleisimmin vyöhykehintojen käyttöönotosta. Jotkut yrittäjät ovat myös laskeneet perusmaksua tai kilometrihintaa ottamatta käyttöön aikaveloitusta. Kuntaryhmien kesken vertailtuna hintojen nousu on ollut suurempaa maakuntakeskuksissa (2,2 %) kuin maaseutumaisissa kunnissa (1,9 %) ja taajaan asutuissa kun-nissa (1,2 %).

Traficomin kyselyn mukaan pääosa on tyytyväisiä taksinkuljettajien toimintaan ja taksiajoneuvojen ominaisuuksiin. Kuitenkin erityisryhmien edustajista 74 % pitää taksimarkkinoiden vapautumista erittäin huonona tai melko huonona asiana. Myös taksiliikenteen yrittäjät suhtautuvat taksimarkkinoiden vapautumiseen pääasiassa kielteisesti.

Kyselyyn vastanneista linja-autoliikenteen yrittäjistä 53 % ilmoitti toimivansa taksiliikenteessä. Näistä 30 % ilmoitti aikovansa laajentaa toimintaansa taksiliikenteessä lain voimaantulon jälkeen. Niistä linja-autoyrittäjistä, jotka eivät harjoittaneet taksiliikennettä, 20 % aikoo aloittaa toiminnan taksialalla.

Liikkumisen palvelupaketista kuulleista kansalaisista 9:llä (3 %) oli palvelupaketti käytössään. Vastaajista 16 % oli harkinnut palvelupaketin käyttöönottoa. Niistä vastaajista, joilla ei ollut autoa käytettävissään, 35 % oli harkinnut palvelupaketin käyttöönottoa. Liikkumisen palvelupaketti kuvattiin vastaajille niin, että palvelupakettiin voi kuulua esimerkiksi kuukausihintaan joukkoliikenteen lippu, mahdollisuus taksin käyttöön sekä vuokra-auton tai yhteiskäyttöauton käyttöoikeus.

Lähde: Traficom: Taksiliikenteen koettu palvelutaso ja kokemuksetliikennepalvelulaista ja Taksiliikenteen täydentävä hintaseuranta