Kuljetus- ja varastointialan maksuviiveet kasvoivat

26.02.2019

Kuljetus- ja varastointialan maksuviiveet kasvoivat

Toisin kuin yrityksillä keskimäärin kuljetus- ja varastointialalla maksuviiveet lisääntyivät hieman loppuvuonna 2018.

Vuoden 2018 lopussa 5,40 prosentilla yrityksistä ilmeni maksuviiveitä. Intrum Oy:n raportin mukaan maksuviiveellisten yritysten prosentuaalinen osuus kaikista yrityksistä ei juurikaan muuttunut vuoden viimeisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen vuoteen. Kuljetuksen ja varastoinnin alalla maksuviiveitä oli 5,6 prosentilla yrityksistä. Määrä oli kasvanut viime vuoteen verrattuna yhden prosentin.

Maksuviiveelliset yritykset toimialoittain vuosien 2017 ja 2018 viimeisellä neljänneksellä. Kaavio Intrum Oy.
Viimeisellä kvartaalilla eniten maksuviiveitä toimialoittain mitattuna ilmeni edelleen majoitus- ja ravintola-alalla, jossa viiveitä oli 11,2 prosentilla yrityksistä. Toiseksi eniten maksuviiveitä ilmeni vesi-, jätehuolto- ja ympäristön puhtaanapidon alalla, 7,7, prosentilla yrityksistä.

Maakunnittain mitattuna Satakunnan alueella ilmeni eniten maksuviiveitä, 6,17 prosentilla yrityksistä. Pohjois-Savon talouden elpyminen näkyy myös maksuviiveiden määrissä, jotka ovat pudonneet lähes 14 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vähiten maksuviiveitä on Ahvenanmaalla, noin 3,16 prosentilla yrityksistä.

Ajanjaksolla tutkimusaineistossa oli kaikkiaan 317 519 yritystä, joista maksuviiveitä oli 17 134 yrityksellä, eli 5,40 prosentilla. Koko vuoden maksuviiveitä tarkasteltaessa yritysten maksuviiveissä on nähtävissä laskeva trendi kolmena peräkkäisenä vuonna loppuvuotta kohti.

Lähde: Intrum Oy