Pääkaupunkiseudulle avattiin ilmainen rekkaparkki

02.06.2022

Uusi 61 rekkapaikan pysäköintialue on avautunut 1.6.2022 Vantaalle Kehä III:n läheisyyteen osoitteeseen Katriinantie 22. Rekkaparkki on toteutettu sekä Uudenmaan ELY-keskuksen että Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä ja rahoituksella.

Uudenmaan ELY-keskus on teettänyt taukopaikkojen käyttöastelaskentoja kahden vuoden välein vuodesta 2015 alkaen. Käyttöastetietojen mukaan taukopaikkoja on liian vähän. Erityisen kysyttyjä ovat rekkaparkit, jotka tarjoavat kuljettajille palveluja myös yöaikaan. Katriinantiellä ajoneuvoyhdistelmän saakin pysäköidä alueelle 18 tunnin ajaksi. Kuljettajien käytössä on myös huoltorakennus, josta löytyvät WC- ja suihkutilat. Pysäköinti sekä WC- ja suihkutilojen käyttö on kuljettajille ilmaista.

Pysyvämmistä raskaan liikenteen pysäköintialueista on sovittu MAL-sopimuksella. Helsingin seudun ja valtion välisen MAL-sopimuksen 2020–2031 mukaan Väylävirasto, Uudenmaan ELY-keskus ja seudun kunnat laativat suunnitelmat ja tarvittavat kaavat kahdelle raskaan liikenteen palvelualueelle siten, että niiden toteuttaminen voi käynnistyä sopimuskauden aikana. Pysyvämmät palvelualueet valtio ja kunnat rahoittavat yhdessä.

Vuosaaren sataman, lentoaseman ja pääradan, Kehä III:n sekä kolmos- ja nelosteiden ympäristössä on Suomen merkittävin logistinen vyöhyke. Alueen kautta kulkee suurin osa Suomen ulkomaankaupasta ja kuluttajien kulutustavaroista. Pula raskaan liikenteen pysäköintialueista vaikeuttaa kuitenkin kuljetusten oikea-aikaista saapumista määränpäähän ja lakisääteisen ajo- ja lepoaikasääntelyn noudattamista. Uusi taukopaikka tuo helpotusta pääkaupunkiseudun rekkaparkkipulaan ennen pysyvämpien palvelualueiden rakentumista.

Palvelun käyttäjäksi rekisteröityminen sekä lisätietoa palvelusta: www.rekkaparkki.com

Lähde: Uudenmaan ELY-keskus