Lakiluonnos pyrkii vähentämään harmaata taloutta

14.05.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin kansallista täytäntöönpanoa ja kuljetuksen tilaajan vastuita koskevasta lakiluonnoksesta. Esityksillä on tarkoitus muuttaa liikennepalvelulakia, työntekijöiden lähettämisestä annettua lakia ja ylikuormamaksulakia.

Liikkuvuuspaketin täytäntöönpanon lisäksi esityksellä toteutettaisiin hallitusohjelman kirjauksia harmaan talouden torjunnasta laajentamalla tilaajan vastuita ylikuormilla ajamiseen sekä ajo- ja lepoaikojen rikkomiseen.

Samalla on tarkoitus myös vahvistaa tavaraliikennettä alle 3,5-tonnisilla kevyillä hyötyajoneuvoilla harjoittavan palveluntarjoajan rekisteröitymisvelvollisuutta sekä palveluntarjoajan ja henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan ammattimaisessa liikenteessä käyttämän ajoneuvon rekisteröintivelvollisuutta.

Esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa EU:n sisämarkkinoiden tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädäntöä ja sen soveltamista jäsenmaissa, edistää reilua ja tasapuolista kilpailua sekä parantaa valvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä ja liikenneturvallisuutta.

Lausunnoille lähetetty luonnos liittyy tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädännön muutoksiin, joita liikkuvuuspaketin EU-säädökset tuovat mukanaan Suomen lainsäädäntöön.

Lausuntoaika päättyy 23.6.2021. Lakiluonnoksesta voi antaa lausuntoja osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksityishenkilöt.

Tarkoitus on, että lakimuutokset tulevat voimaan 1.2.2022.