Katu- ja liikennevalot poistetaan Kemin biotuotetehtaan erikoiskuljetuksen tieltä

24.05.2022

Kemin biotuotetehtaan seuraavat suuret erikoiskuljetusta vaativat komponentit siirretään toukokuun ja heinäkuun aikana Ajoksen satamasta työmaalle. Komponenttien reitit kulkevat perille sekä maanteitse että Kemin sisäsataman kautta. Ensimmäiset kuljetukset tehdään säävarauksella viikkojen 20 ja 21 vaihteessa. Erikoiskuljetukset toteutetaan ilta- ja yöaikaan, jotta muulle liikenteelle koituisi mahdollisimman vähän haittaa. Muita reitillä liikkuvia pyydetään huomioimaan turvallinen etäisyys erikoiskuljetukseen ja antamaan työrauha kuljetuksen suorittajille. Kuljetuksen sujuvuutta ja turvallisuutta varmistavat liikenteenohjaajat, joiden ohjeita on noudatettava kaikissa tilanteissa poikkeuksetta.

Ensimmäiset erikoiskuljetukset tulivat biotuotetehtaan työmaalle lokakuussa 2021.Sää vaikuttaa erikoiskuljetuksiin etenkin vesireitillä Ajoksesta sisäsatamaan, ja kuljetusten aikataulu mukautuukin sääolosuhteiden mukaan. Tavoitteena on tehdä viimeiset kuljetukset heinäkuun loppuun mennessä. Ajoksen syväsatamasta komponentit kuljetetaan proomuun lastattuina vesiteitse Kemin keskustan sisäsatamaan, jossa ne siirretään maalle. Sisäsatamasta reitti kulkee Kauppakadun, Sairaalakadun, Hahtisaarenkadun, Lehtokadun ja Pajusaarentien kautta biotuotetehtaan työmaalle esikokoonpanoalueille. Reitin varrelta poistetaan katuvalaistus sekä Hahtisaarenkadun–Lehtokadun liikennevalot, jotka asennetaan takaisin välittömästi, kun kuljetukset ovat ohi. Kuljetusreitin varrelle tulee lisäksi pysäköintirajoituksia, myös ne poistetaan heti, kun kuljetukset ovat ohi.

 

Toukokuun ja heinäkuun välillä kaikkein suurimmat komponentit kuljetetaan sisäsataman kautta. Näitä komponentteja on yhteensä noin 25 kappaletta. Mukana on muun muassa biotuotetehtaan haihdutinyksiköt, kuorintarummut ja titaanitornit. Suurimmat kappaleet ovat 15 metriä leveitä ja 510 tonnia painavia haihdutinyksiköitä. Pisimmät kappaleet ovat noin 65 metrin pituisia reaktoritorneja. Komponenttien kuljetus etenee kävelyvauhtia, ja esimerkiksi sisäsatamasta tehdastyömaalle yhden komponentin kuljetus kestää keskimäärin neljä tuntia.

 

Komponentit toimittaa Metsä Fibren biotuotetehdasprojektin päätoteutuskumppani Valmet. Metsä Fibren logistiikkayhteistyökumppanit vastaavat erikoiskuljetusten järjestämisestä ja komponenttien kuljettamisesta Kemissä. Erikoiskuljetusten suunnitteluvaihe on kestänyt kaksi vuotta, ja järjestelyt on tehty tiiviissä yhteistyössä Kemin kaupungin ja Kemin Energian ja Veden kanssa.

Ensimmäiset erikoiskuljetukset tulivat biotuotetehtaan työmaalle lokakuussa 2021.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojekti etenee suunnitellusti aikataulussaan. Tällä hetkellä työmaalla ovat edustettuina lähes kaikki uuden tehtaan toteuttamiseen liittyvät työvaiheet: maanrakennus, paikallavalut, rakennusten runkojen pystytys ja betonielementtiasennukset, useissa kohteissa työmaalla tehdään mekaanisia asennuksia ja sähköasennuksia. Työmaalla työskentelee nyt päivittäin noin 1 700 eri henkilöä. Voit seurata biotuotetehdasprojektin etenemistä Metsä Groupin Kemin tehdasalueella ja tuotevaraston rakentamisen osalta Ajoksen satamassa web-kameroiden suoran lähetyksen kautta osoitteessa www.metsafibre.com/webkameratkemi.

Lähde: Metsä Fibre