Hallitus kannattaa raskaan kaluston CO2-päästöjen tiukennuksia – biokaasu huomioitava

30.03.2023

Euroopan komissio on ehdottanut hiilidioksidin päästörajojen kiristämisestä uusille raskaille ajoneuvoille. Valtioneuvosto kannattaa ehdotusta.

Sen mielestä raja-arvot edistävät päästöttömien ja entistä energiatehokkaampien ajoneuvojen valmistamista ja siten parantavat niiden saatavuutta myös Suomessa. Valtioneuvosto pitää kuitenkin erittäin tärkeänä, että vuoden 2040 tavoitetta ei kiristettäisi jatkokäsittelyssä enempää. Tilaa tulisi jäädä myös muille käyttövoimille sähkön ja vedyn lisäksi. Jatkoneuvotteluissa tulisi ottaa huomioon uusiutuvan metaanin ja nestemäisten uusiutuvien polttoaineiden käyttö sähkön ja vedyn rinnalla.

Euroopan komissio antoi asetusehdotuksensa 24.2.2023. Asetus ohjaa päästöttömien ajoneuvojen eli täyssähkö- ja vetyajoneuvojen valmistukseen ja myyntiin. Ehdotuksen mukaan päästöt tiukentuisivat asteittain. Vuonna 2030 uusien EU:ssa ensirekisteröitävien raskaiden ajoneuvojen päästöjen pitäisi olla keskimäärin 45 prosenttia pienemmät. Nykyinen tavoite on vähentää päästöjä 30 prosenttia. Lisäksi ehdotuksen mukaan päästöjä tulisi vähentää 65 prosenttia vuoteen 2035 ja 90 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Jatkovalmisteluissa huomioitava ehdotuksen tarkempia vaikutuksia Suomelle

Valtioneuvosto pitää tarkoituksenmukaisena asetuksen soveltamisalan laajentamista kattamaan linja-autot, perävaunut ja kevyemmät kuorma-autot. Raskaampien ajoneuvojen osalta soveltamisalan laajennusta tulee kuitenkin vielä arvioida jatkovalmistelussa. Lisäksi valtioneuvosto toteaa, että esityksen jatkovalmistelussa tulee arvioida ehdotuksen ja siihen tehtävien muutosten tarkempia vaikutuksia Suomelle.

Hallitus kannattaa myös mitoiltaan tavanomaista suurempien ajoneuvoyhdistelmien päästölaskennan tarpeiden edistämistä. Nykyinen päästölaskenta ei ota huomioon suurempien kuormien merkittävää päästövähennysvaikutusta.

Valtioneuvosto pitää kannatettavana komission ehdotusta kaikkien uusien kaupunkiliikenteen bussien päästöttömyydestä vuonna 2030. Lisäksi valtioneuvosto pitää tarkoituksenmukaisena asetusehdotukseen sisällytettyä poikkeusta pienille ajoneuvovalmistajille ja tiettyjen ajoneuvojen, kuten työkoneiden, rajaamista soveltamisalan ulkopuolelle.

Komission ehdotuksen mukaan asetusta uudelleenarvioitaisiin vuonna 2028, kun markkinat ovat kehittyneet.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus antoi asiaa koskevan U-kirjelmän eduskunnalle 30.3.2023. Kirjelmä käsitellään suuressa valiokunnassa, jolle asianomaiset erikoisvaliokunnat antavat lausuntonsa.

Säädösehdotuksen käsittely alkaa Euroopan unionin neuvoston ympäristötyöryhmässä ja Euroopan parlamentissa, jotka muodostavat siihen omat kantansa ennen kolmikantaneuvottelujen alkamista.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote, Kuva Volvo Trucks / sähkökäyttöinen kuorma-auto