Kulujen kasvu piinaa kuljetusyrityksiä, vaikka kustannusten nousu pysähtyi heinäkuussa

23.08.2022

Tilastokeskuksen 22.8.2022 julkaiseman kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannusindeksin mukaan kuljetusyritysten kustannusnousu heinäkuussa oli 14,3 prosenttia. Erityisen paljon kustannuksia nosti dieselöljyn hinnan kallistuminen 45 prosentilla vuodessa, minkä vaikutus kustannusnousuun oli 10,4 prosenttia. Lisäksi kuljetuskalustoon liittyvät pääomakustannukset nousivat 12,5 prosenttia vuodessa.

Kuljetusalan kustannusten kiihtyvä nousu alkoi jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja siitä seurannutta energiakriisiä. Kustannusten nousun taustalla on niin koronatilanteesta alkaneita häiriötiloja polttoaineen jalostuksessa ja komponenttien tuotannossa kuin kansallisia vero- ja päästövähennyspäätöksiäkin. Erityisen paljon dieselpolttoaineen hintaa Suomessa on nostanut muuta Eurooppaa kireämpi jakeluvelvoite.

 

Lähde: Tilastokeskus / SKAL

 

Kuljetusyritysten etujärjestö SKAL esitti keväällä 2022 jakeluvelvoitteen alentamista keinona puuttua jyrkkään polttoaineen hinnannousuun. Jakeluvelvoitetta alennettiin 7,5 prosenttiyksiköllä 8.7.2022 alkaen. Tilastokeskuksen dieselöljyn viikkohintaseurannan mukaan jo jakeluvelvoitteen alentamisviikolla dieselin hinta laski 17 senttiä litralta.

Kaikkiaan dieselöljyn hinta on eri syiden vuoksi laskenut Tilastokeskuksen seurannan mukaan yli 40 senttiä litralta kesä–heinäkuun vaihteesta, jolloin hinta ylitti jo 2,50 euroa litralta. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna ja kansainvälisesti vertailtuna nykyinen yli kahden euron hintataso on kuitenkin edelleen korkea.

– Tilastot osoittavat, että kansallisella jakeluvelvoitteen tasolla on suuri vaikutus dieselpolttoaineen hintaan ja sitä kautta kuljetusyritysten talouteen. Jakeluvelvoitteen tulevaisuuden tasosta päätettäessä ei voida sivuuttaa sen vaikutuksia liikennepolttoaineiden hintaan ja sitä kautta Suomen kilpailukykyyn, korostaa SKALin johtaja Petri Murto.

 

Ajoneuvotyypeittäin kustannusnousu oli seuraava:

Pakettiautot ja kevyet kuorma-autot 7,8 %

Keskiraskaat ja raskaat kuorma-autot 10,4 %

Perävaunuyhdistelmät 16,3 %

Dieselöljyn hinnan vuosinousu oli heinäkuussa 45,1 %

 

Lähde: SKAL ja Tilastokeskus, kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannusindeksi 2020 = 100