Ministeriö haluaa lähilogistiikkaan uusia keskuksia

22.06.2020

Ministeriö haluaa lähilogistiikkaan uusia keskuksia

Liikenne- ja viestintäministeriö toivoo kuljetusyrityksiltä avoimempaa tiedonjakoa.

Liikenne- ja viestintäministeriön uudessa logistiikan digitalisaatiostrategiassa tavoitellaan lähilogistiikan toimitusten yhdistelyyn uusi keskuksia. Kuljetusyrityksiltä halutaan aiempaa avoimempaa tiedonjakoa. Strategiahankkeen tavoitteena on edistää digitalisaatiota kohti tehokasta ja kestävää logistiikkaa.

Seuraavat kohdat ovat suoria lainauksia strategiasta:

Kuljetuksista vastaavilla sekä niitä tilaavilla ja vastaanottavilla yrityksillä tulisi olla paremmat mahdollisuudet kuljetusten yhdistämiseen. Tätä voitaisiin tukea lähilogistiikan toimitusten yhdistelyyn tarkoitetuilla keskuksilla ja yhteiskäyttöisillä jakamisalustoilla, joissa samaan suuntaan toimitettavia lähetyksiä voitaisiin yhdistellä.

Kuluttajille tulisi tarjota mahdollisuus hyödyntää laajasti jakelukeskuksia sekä verkkokaupan tuotteiden että päivittäistavaroiden vastaanottamiseen. Tavoitteena on mahdollistaa markkinaehtoista toimintaa ja edistää monipuolista palveluvalikoimaa, jolloin niin yrityksille kuin kansalaisillekin luodaan mahdollisuus valinnanvapauteen.

Paremmin saatavilla oleva tieto mahdollistaa uusia toimintamalleja kaupunkilogistiikassa, jolloin runkokuljetuksia voi jakaa sähköisten ajoneuvojen käyttöön lyhyissä, ensimmäisen ja viimeisen kilometrin kuljetuksissa.

Kaupunkien ja elinkeinoelämän tulisi yhteistyössä edistää ja yhteistyössä toimia kuljetusten yhdistämiseksi ja sujuvoittamiseksi kuljetusten ensimmäiselle ja viimeiselle kilometrille.

Pienemmän jakelukaluston käyttöä voidaan joustavoittaa myös kehittämällä kaupunkiliikenteeseen soveltuva standardoitu lastausyksikkö (vrt. kontit globaaleissa multimodaalisissa kuljetuksissa).

Keskeistä olisi minimoida purkamisesta ja lastaamisesta aiheutuva melu. Lisäksi hiljaisiin sähkökäyttöisiin, erikokoisiin ajoneuvoihin siirtyminen lähijakelussa mahdollistaisi nykyistä paremmin niin päivä- kuin yöaikaan tapahtuvan jakelun, jolloin jakeluliikenne ei häiritsisi muuta liikennettä.

Tieto lastaus- ja sähköisen liikenteen latauspaikoista tulisi olla reaaliaikaisesti kaikkien saatavilla.

Sähkökäyttöisien ajoneuvojen käytettävyyden edistäminen voi edellyttää kaupungeilta sähköajoneuvojen lataamiseen soveltuvan infrastruktuurin rakentamista lastauspysäköintipaikkojen tai lastausalueiden yhteyteen.

Kuljetusketjun eri toimijoilla tulee olla oikeus omaa toimintaa koskevaan ilmastovaikutusten arviointiin tarvittavaan seurantatietoon. Ensisijaisesti tämä tulisi kattaa yritysten välisellä sopimuksella ja viimeisenä keinona toimijoiden kesken tarvittaessa myös lainsäädännöllä. Kuljetusketjun seuranta- ja päästötietoa tulisi olla saatavilla sekä kansainvälisesti hyväksytty laskentatapa tulisi olla kehitetty lähettäjästä vastaanottajaan ja aina loppukäyttäjään asti, jolloin esimerkiksi toimituksen kulun ja päästöjen seuranta olisi mahdollisimman reaaliaikaista ja palvelua voisi räätälöidä asiakkaan tai tilaajan valintojen mukaisesti.

Kuljetusten täyttö- ja käyttöasteetta voidaan nostaa digitalisaation avulla. Tyhjänä ajon vähentäminen edellyttäisi muun muassa laajamittaista kuljetusten välitysratkaisujen kuten välityspalvelujen käyttöä ja kaupunkien yhteisjakelua.

Tieliikenteen päästöjä satamassa voidaan vähentää huolehtimalla, että kuljetuskalusto ei joudu viipymään satamassa tarpeettomasti. Esimerkiksi slotti-varaus-järjestelmällä kuorma-auto varaa ennakkoon satamasta ajan kontin haulle. Järjestelmällä pyritään vähentämään ruuhkia ja tyhjäkäyntiä, jolloin päästöt vähenevät.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti 20.8.2019 hankkeen logistiikan digitalisaatiostrategian valmistelemiseksi. Hankkeen tarkoituksena on tukea ja vahvistaa digitalisaatiokehitystä logistiikkasektorilla.

Koko strategialuonnos löytyy osoitteesta:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3eb4d666-8ffb-4905-a868-3b9f9a7a1ee6