Talvinopeusrajoitukset tulivat jo Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Lappiin

21.10.2021

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2021–22 otetaan käyttöön koko maassa viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella ne tulevat voimaan kuitenkin jo torstaista 21.10.2021 alkaen.
Pohjanmaalla ja Kainuussa merkkien vaihto aloitetaan torstaina 21.10.2021 ja merkkien tulee olla vaihdettuina perjantaina 22.10.2021.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin jää talviajan 100 km/h tieosuuksia noin 750 km. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa 100 km/h nopeusrajoitus alenee 80 km/h:ssa 1 700 tiekilometrillä talvikauden ajaksi. Kainuun osuus tästä on 600 km. Maanteille jää talviajaksi noin 750 kilometriä 100 km/h nopeusrajoituksia. Kainuussa näitä teitä on noin 250 km.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on tulevalla talvikaudella yhteensä 180 km alennettua 70 km/h nopeusrajoitusta kapeilla ja suhteellisen paljon raskasta liikennettä välittävillä maanteillä, joilla on myös tienvarsiasutuksesta johtuvaa kevyttä liikennettä. Kainuun alueella näitä rajoituksia ei ole käytössä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksilla on selkeät vaikutukset mm. onnettomuuksien vähenemiseen. Tutkimusten mukaan talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten alaisilla maanteillä henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät, liikenteen melu ja päällysteen kuluminen vähenevät samoin pakokaasupäästöt. Talvirajoituksilla on myös huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentamisella vaikutetaan myös hirvikolareiden seurausten lieventämiseen.

Alennettujen nopeusrajoitusten arvioidaan vähentävän 15 % henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksista ja 29 % liikennekuolemia niillä teillä, joiden rajoituksia lasketaan.  Vähenemä tarkoittaa vuosittain lähes 40 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa vältetään noin kymmenen kuolemantapausta. Tulosten perusteella talviajan nopeusrajoituksia suositellaan käytettäväksi edelleen, jotta vakavien tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä ei kasvaisi.

Lähde: ELY-keskukset ja Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 61/2015.