Suomen pisimmän ja korkeimman sillan rakentaminen alkaa lokakuussa

28.09.2021

Näyttävä Kruunuvuorensilta rakennetaan pelkästään joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn käyttöön, mikä on hyvin harvinaista jopa maailmanlaajuisesti.

Kreaten ja YIT:n työyhtenliittymä Kruunusillat on allekirjoittanut urakkasopimuksen Kruunuvuorensillat-hankkeesta Helsingin kaupungin kanssa. Urakkaan kuuluu Kruunuvuorenrannan ja Korkeasaaren yhdistävän Kruunuvuorensillan ja Korkeasaaren ja Nihdin yhdistävän Finkensillan rakentaminen sekä Korkeasaaren esirakentamistöitä. Monivuotisen hankkeen arvo on noin 126 miljoonaa euroa, josta Kreaten osuus, noin 63 miljoonaa euroa kirjataan kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaan.

Näyttävä Kruunuvuorensilta rakennetaan pelkästään joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn käyttöön, mikä on hyvin harvinaista jopa maailmanlaajuisesti.
– Kruunuvuorensilta on poikkeuksellinen, mutta niin olivat myös tekniset vaatimukset osaamiselle. Kokemusta vaativasta rakentamisesta tarvitaan, sillä silta tulee olemaan 1 200 metrin mitallaan Suomen pisin, mutta myös pitkäjänteisin ja korkein silta. Sen keskipyloni kohoaa 135 metrin korkeuteen ja alituskorkeus on 20 metriä, kertoo Sillanrakentaminen ja -korjausyksikön johtaja Sami Rantala Kreatesta.

Kruunusillat-hankkeen tekemistä ohjaavat paitsi korkeat tekniset vaatimukset myös ympäristöarvot, jotka ovat olleet merkittävässä roolissa jo suunnitteluvaiheessa. Tehdyt ympäristöselvitykset ohjaavat vahvasti myös toteutusta ja vaikuttavat muun muassa töiden aikatauluttamiseen.

– Toteutamme esimerkiksi ruoppauksen talvella ja puomien avulla, jotta veden sameus ei leviä alueen ulkopuolelle eikä häiritse vaelluskalojen kutuaikaa eikä lintujen pesimistä. Ylipäätään pyrimme tekemään kaikki työt mahdollisimman vähällä häiriöllä, mutta esimerkiksi paalutus kantaa merellä kauemmaksikin eikä äänen etenemiseltä voi välttyä, kertoo Jari Humalajoki TYL Kruunusiltojen urakan projektipäällikkö.

Työyhteenliittymä Kruunusillat aloittaa työt kohteessa lokakuun puolivälissä työmaan perustamisella. Ensimmäisiä varsinaisia työvaiheita ovat vesirakentamisen aloittaminen sekä työsiltojen rakentaminen kumpaakin siltatoteutusta varten.

– Olemme yhdistäneet huippuluokan osaamisemme molemmista yhtiöistä ja lähdemme hyvällä yhteistyöllä rakentamaan tätä kiinnostavaa kokonaisuutta, joka on Suomen mittakaavassa kaikella tapaa ainutlaatuinen hanke, iloitsee Humalajoki.

Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2025 aikana.

Lähde: Kreate Group Oyj