Polttoainetuen hakuaikaa on vain marraskuu – samalla voi hakea tukea polttoöljylle

25.10.2022

Marraskuun alussa Valtiokonttorin kotisivuilla avautuu pitkään odotettu lomake. Sen täyttämällä kuljetus- tai työkoneyrittäjä voi saada tukea Ukrainan sodan vuoksi kevättalvella kohonneisiin polttoaine- ja polttoöljykuluihin. Avustussumma korvaa näistä kuluista pienen osan eli viisi prosenttia.

Eduskunta hyväksyi myös polttoöljyn tuen piiriin 18. lokakuuta.

Polttoainetukea varten varattiin keväällä 75 miljoonaa euroa. Eduskunta kompensoi myös polttoöljyn hinnannousun tästä samasta potista. Tukirahaa ei ole tulossa lisää.

Riittääkö siitä kaikille?

– Uskoisin, että riittää, mutta toisaalta on vaikea arvioida, kuinka paljon tukea haetaan, Valtiokonttorin palvelupäällikkö Ulla Kuusonen toteaa.

Hallitus arvioi esityksessään, että polttoöljytuen osuus olisi 12 miljoonaa euroa, mutta myönsi arvioon sisältyvän huomattavaa epävarmuutta.

Jos haluaa toimia varman päälle, tukihakemus kannattaa jättää mahdollisimman pian haun avauduttua.

Kuka tukea voi hakea?

Polttoainetukea saa kuljetusalalla toimiva yritys, jolla on ajoneuvojensa lisäksi liikenne-, taksi- tai taksiliikennelupa tai joka on rekisteröitynyt tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla. Yrityksellä on oltava Y-tunnus. Lupien ja rekisteröinnin on oltava voimassa tukikauden ensimmäisenä päivänä.

Polttoöljytuen hakijoilta liikennelupia ei vaadita. Riittää, että yrittäjä pystyy osoittamaan omistavansa työkoneen tai hallinneensa sitä tukikauden aikana ja että ostettu polttoöljy on käytetty työkoneessa.

Tukea ei saa maatalouden alkutuotannon, kalatalouden eikä vesiviljelyalan yritystoimintaan eikä luotto- ja rahoitustoimintaan.

– Traktorin käyttöön saa tukea, jos sillä on urakoitu, Kuusonen tiivistää.

Työkoneella hallitus tarkoittaa ajettavia tai siirrettäviä koneita, jotka eivät ole käsikäyttöisiä. Tähän joukkoon luetaan esimerkiksi lastinkäsittelykoneet: terminaalitraktorit, pyöräkuormaajat, trukit, lukit ja kurottajat. Työkoneiksi luetaan myös mm. metsätraktorit, dumpperit, murskaimet, seulat ja poravaunut.

Miten tukea haetaan?

Molempia tukia haetaan Valtiokonttorin kotisivuilta löytyvällä sähköisellä hakulomakkeella, johon kirjaudutaan Suomi.fi-palvelun kautta pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Hakijalla on oltava edustamassaan yrityksessä nimenkirjoitusoikeus. Lomake avataan sivuille 1.11.2022 klo 09.00.

– Kuljetuspuolella polttoainetuen hakemisessa ei hakijalta paljon tarvita. Tiedot yrityksen luvista ja ajoneuvoista tulevat automaattisesti Traficomilta, Kuusonen kertoo.

Hakemuksessa näkyy valmiina enintään 20 ajoneuvoa. Listaa ei tarvitse itse täydentää. Luvat- ja ajoneuvot perustuvat 1.2.2022 voimassa olleisiin tietoihin.

– Sen jälkeen on yrityksessä saattanut tullut muutoksia, mutta niitä ei tarvitse hakemukseen korjata.

Hakemuksessa kysytään, paljonko polttoainetta on yritykseen ostettu 1.2.-30.4.2022 ja paljonko se on maksanut.

– Ostolaskuista on helppo katsoa eurot ja litrat. Tiedot perustuvat siis kirjanpitoon ja ostolaskuihin. Emme vaadi tietoa käytetyn polttoaineen määrästä, Kuusonen kertoo.

Haun yhteydessä Valtiokonttoriin ei tarvitse toimittaa kuitteja. Valtiokonttori tekee jälkikäteen pistokokeita satunnaisotannalla, joissa tietojen todenperäisyys tarkistetaan.

Milloin haetaan?

Hakuaikaa on marraskuu.

Koska tuen saa?

– Käsittelyaikaa on vaikea arvioida. Jos hakemuksessa ei ole epäselvyyksiä, päätös voi tulla muutamassa päivässä. Jos taas hakemuksessa on selvitettävää, voi mennä useita viikkoja.

Lain mukaan tuki on myönnettävä kuitenkin viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Paljonko tukea voi saada?

Tukea myönnetään viisi prosenttia yrityksen ostamista kuljetukseen käytetyistä polttoaine- ja sähkökuluista ilman arvonlisäveroa. Tukikuukaudet ovat helmi-, maalis- ja huhtikuu. Samat ehdot laitettiin polttoöljytukeen.

Jos useamman ajoneuvon kuljetusyrittäjällä diesellasku on noin 60 000 kuukaudessa, tukea saisi yhteensä 9 000 euroa. Yritys tai konserni voi saada tukea enimmillään 400 000 euroa.

Sen sijaan pienemmällä yhden ajoneuvon yrittäjällä polttoainetuki voi käytännössä jäädä jopa saamatta. Jos polttoainekulut olivat keväällä noin 1 000 euroa kuukaudessa, tuki kolmelta kuukaudelta olisi 150 euroa. Valtiokonttori ei myönnä alle 250 euron tukea.

Taulukko. Viiden prosentin tuki polttoainekuluista

Alle 250 euron tukea ei myönnetä, mutta jos sama yrittäjä hakee sekä polttoaine- että polttoöljytukea, ne lasketaan yhteen eli samaan omavastuuosuuteen.

Kuka tukea ei voi saada?

Tukea ei myönnetä, jos yritys on ollut 31.12.2021 EU:n määritelmän mukaisesti taloudellisissa vaikeuksissa, yritys ei ole ennakkoperintärekisterissä tai se on laiminlyönyt veroilmoitukset. Firmalla ei saa olla verovelkaa eikä maksamattomia veroja ulosotossa. Yritys ei saa olla asetettu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen eikä näitä koskevia asioita saa olla vireilläkään tuomioistuimessa. Yritys tai yrityksessä tosiasiallista määräysvalta käyttävä omistaja ei saa olla EU:n pakotelistalla.

Teksti ja kuva Sari Järvinen

Lisätietoa: valtiokonttori.fi