Päästömanipulaatioille kovempia rangaistuksia – lakiuudistus tulee voimaan aprillipäivänä

24.03.2023

Hallitus täydensi ajoneuvolakia, jonka muutokset tulevat voimaan 1.4.2023 eli aprillipäivänä. Tällöin päästömanipulaatiot kielletään selkeämmin ja sanktioidaan tuntuvammin. Sääntelyllä kielletään päästömanipulaatioon käytettävien laitteiden myynti ja asentaminen. Myös ajoneuvon muuttaminen päästöjä manipuloimalla on kiellettyä.

Sääntelyllä tiukennetaan myös sanktiointia eli liikennevirhemaksuja ja seuraamusmaksuja. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määrää seuraamusmaksun. Tarkoituksena on kitkeä päästömanipulaatioihin perustuva liiketoiminta sekä päästömanipuloitujen ajoneuvojen käyttö tieliikenteessä, ja näin vähentää etenkin liikenteen päästöjä.

Konversiot sallitaan

Lain muutoksella sallitaan konversioiden eli käyttövoimamuutosten joustavampi toteuttaminen kaikkiin ajoneuvoluokkiin sekä kaiken ikäisiin ajoneuvoihin. Laitteiden ja muutoskatsastusten yksityiskohdista tullaan vielä antamaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tarkentavat määräykset.

Automaatiotestausta edistetään ja pieniä kuljetusrobotteja koskevaa sääntelyä selkiytetään. Sääntelyllä mahdollistetaan automaattisilla ajojärjestelmillä varustettujen ajoneuvojen kokeilu- ja testaamistoiminta yleisillä teillä myös ilman ihmiskuljettajaa sekä vastikkeellisuus automaatiokokeiluissa.

Jatkossa pienet kuljetusrobotit luokitellaan ajoneuvoiksi, mutta ne saavat edelleen liikkua jalkakäytävillä jalankulkuun verrattavissa olevalla nopeudella.

Lakimuutos:

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8081922a

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö