Dieselin hinta voi laskea 12 senttiä – ministerityöryhmä alentaisi jakeluvelvoitetta ja varmistaisi turvetuotantoa

07.04.2022

Varautumisen ministerityöryhmä päätti, että polttoaineen jakeluvelvoitetta alennettaisiin 7,5 prosenttia vuonna 2022 ja 2023.

Nykyisiin, hyvin korkealle kohonneisiin polttoaineiden ja uusiutuvien polttoaineiden hintoihin perustuen 7,5 prosenttiyksikön alentamisen arvioidaan vaikuttavan dieselin pumppuhintaan noin 12 senttiä litralta. Tänä vuonna vaikutus voi olla suurempikin, sillä alkuvuonna jakelijat ovat jaelleet uusiutuvia polttoaineita 19,5 prosentin jakeluvelvoitteen mukaisesti. Bensiinin pumppuhintaan vaikutus on selvästi vähäisempi, sillä jakeluvelvoitetta täytetään enemmän uusiutuvalla dieselillä.

Jakeluvelvoite tarkoittaa osuutta, joka bensan ja polttoaineen jakelijoiden myymästä polttoaineesta täytyy olla uusiutuvia. Velvoitteen alentaminen alentaa myös polttoaineen hintaa.

Vuosilta 2022 ja 2023 toteutumatta jäävät päästövähennykset katetaan nopeuttamalla jakeluvelvoitteen korotuksia lainsäädännössä. Jakeluvelvoite vuonna 2030 on keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman mukainen 34 prosenttia. Suunnitelmassa jakeluvelvoitetta korotettiin 30:stä 34:ään, koska jakeluvelvoitteeseen sisällytettiin myös biokaasu ja sähköpolttoaineet.

Jakeluvelvoitteen muutokset pyritään tekemään mahdollisimman pian yhdessä hallituksen esityksessä kevätistuntokauden aikana. Mikäli toteutumatta jäävien päästövähennysten kattamiseksi tehtävät nopeutetut korotukset eivät ole säädettävissä tässä yhteydessä, säädetään vuoden 2023 velvoitteen alentamisesta myös myöhemmin tänä vuonna annettavan hallituksen esityksen yhteydessä.

Varautumisen ministerityöryhmä päätti myös lisätä metsähakkeen saatavuutta, varmistaa turvetuotantoa huoltovarmuuden takaamiseksi sekä varmistaa kaasun huolto- ja toimitusvarmuus.

Venäjän vastaiset pakoteet ovat merkinneet kotimaisen puuntarpeen voimakasta kasvua. Tämän vuoksi hallitus vauhdittaa osana pakettia metsäteollisuuden kotimaisen puun saantia suuntaamalla 40 miljoonaa puuterminaaliverkoston kehittämiseen sekä 10 miljoonaa yksityisteiden korjaamiseen, jotta puukuljetukset voidaan paremmin turvata metsästä tehtaisiin.

Varautumisen ministerityöryhmä kokoontui 7. huhtikuuta käsittelemään energian saatavuutta, vihreää siirtymää ja investointeja, polttoaineen jakeluvelvoitetta sekä kansainvälisiä kuljetuspalveluita ja talouden näkymiä.

Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Lähde: Valtioneuvoston kanslia Kuva: Valtioneuvoston kanslia