Hallitus korvaisi 5 prosenttia dieselin hinnan noususta – tukisumma pieneni yli puolella

06.06.2022

Hallituksen esitys kuljetusyritysten polttoainetuesta oli ammattiautoilijoille pettymys. Tukea odotettiin reilut kymmenen prosenttia, mutta saatiin viisi. Valtio siis maksaisi viisi prosenttia helmi- huhtikuussa syntyneistä polttoainekuluista, mikäli hallituksen esitys menee eduskunnassa sellaisenaan läpi. Akuuttiin hintakriisiin tarkoitettu tuki maksettaisiin yrittäjille vasta joulukuussa 2022.

Aiemmin tuen määräksi kaavailtiin valtakunnan tasolla 75 miljoonaa euroa. Nyt esitetyllä viiden prosentin korvaustasolla polttoainetukea tulisi jaettavaksi noin 30 miljoonaa euroa. Näin SKAL ry arvioi.

– Se ei vastaa hallituksen tahtotilaa tuen määrästä. Se ei myöskään vastaa yrityksien tarpeita. Eduskunnan on käsittelyssään muutettava lakia vastaamaan alalle luvattua tukea, toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Hallituksen 2.6.2022 antama esitys koskee lakia kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta. Se kompensoisi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Laki koskisi myös sähköllä kulkevia ajoneuvoja mutta ei polttoöljyllä ajavia.

Tuki on lyhytaikainen, sillä hallituksen mielestä yrittäjät pystyvät siirtämään polttoainekulut edelleen asiakashintoihinsa.

Näin tukea voisi hakea:

 • Tukiaika olisi 1.2.-30.4.2022.
 • Tuki kattaisi viisi prosenttia polttoainekustannuksista. 10 000 euron polttoainelaskusta (alv 0) saisi valtiolta siis 500 euroa.
 • Yritys / konsernikohtainen tukisumma on 250 – 400 000 euroa.
 • Tukea voisivat hakea maanteiden tavara- ja henkilökuljetuksia hoitavat yrittäjät, jotka ovat ennakkoperintärekisterissä ja joilla on Y-tunnus. Yrittäjällä tulee olla tukikauden ensimmäisenä päivänä voimassa oleva liikennelupa ja hallinnassaan kuljetustoiminnassa tarvittava ammattikäyttöön rekisteröity ajoneuvo. Tukeen kelpuutetaan myös tavaraliikenteen harjoittajat, joilla on kevyttä kalustoa, kuten pakettiautoja. Tuen piiriin voisi kuulua myös jätekuljetusyrityksiä.
 • Yrityksen olisi esitettävä hakemuksessaan riittävät tiedot ostetun polttoaineen tai sähkön kustannuksista.
 • Hakemus olisi tehtävä Valtiokonttorille viimeistään 30.11.2022.
 • Tuki myönnettäisiin yrittäjille viimeistään 31.12.2022.

 

Kuka tukea ei saa?

 • Polttoainetukea ei myönnettäisi yritykselle, joka on ollut 31.12.2021 taloudellisissa vaikeuksissa kuten laiminlyönyt verotukseen liittyviä velvoitteitaan. Vireillä oleva konkurssimenettely estää tuen.
 • Tuki ei koske takseja.
 • Tukea ei myönnetä polttoöljyn käyttöön.
 • Hakemuksessa on selvitettävä, jos on saanut tukea muista Ukrainapuiteohjelman (EU 2022/C 131 I/01) mukaisista valtion tuista samoihin kustannuksiin tai muista julkisista tuista.
 • Kuljetusalan määräaikaista polttoainetukea ei tule käyttää voitonjakoon omistajille tai muuhun varojenjakoon yrityksestä.

Lähteet: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (HE 92/2022) ja SKAL ry:n tiedote.