Pääkaupunkiseudulle yli puolet joukkoliikennetuesta

29.12.2020

Pääkaupunkiseudulle yli puolet joukkoliikennetuesta

LVM päätti 100 miljoonan euron joukkoliikenteen tuen jakamisesta.

– Helsingin seutu on kokenut kovimman iskun, joten sinne kohdistuu tuesta yli puolet. Samaan aikaan aivan yhtä tärkeää on, että syrjäseudulla yhteydet säilyvät. Se on yhdenvertaisuuskysymys, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö päätti ennen joulua seitsemännessä lisätalousarviossa myönnetyn 100 miljoonan euron joukkoliikennetuen kohdentamisesta. Tukea jaetaan yhteensä historialliset 200 miljoonaa joukkoliikenteelle.

100 miljoonan euron tuki kohdennetaan seuraavasti:

  • 73 miljoonaa euroa suurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen tukeen
  • 8 miljoonaa euroa keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen tukeen
  • 19 miljoonaa euroa ELY-keskusten alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin ja kehittämiseen

Rahoituksella tuetaan joukkoliikenteen palvelutason turvaamista koronatilanteen pitkittyessä sekä pyritään varmistamaan nykyisten joukkoliikenteen kehittämishankkeiden jatkuvuus. Lisäksi rahoituksella voidaan edistää uusia kehittämistoimenpiteitä.

HSL nostaa aikuisten 30 vuorokauden kausilippujen hintoja 14. tammikuuta 3 eurolla, mutta vuosilipun, jatkuvan säästötilauksen ja 70 vuotta täyttäneiden kausilippujen hinnat laskevat. Kuva HSL.

 

Ministeriö on pyytänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomia kiinnittämään huomiota valtionavustusten jakamisessa siihen, että tukea saavat kaupunkien toimivaltaiset viranomaiset pyrkivät pitämään palvelutason ja vuorotarjonnan ennallaan ja kesäaikataulujen osalta kesän 2020 tasolla.

Tuen tarkoituksena on korvata erityisesti lipputulomenetyksiä, mistä johtuen tukea tulisi kohdentaa siihen, että lippujen hinnat eivät nouse koronan takia vuonna 2021 tai hintojen korotukset ovat maltillisia eli korkeintaan indeksikorotuksen suuruisia.

Asiaa on käsitelty Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta KUTHANEK:ssa. Traficom toimittaa ministeriölle esityksen ja aikataulun tuen käytöstä 15.1.2021 mennessä.

Lähde: lvm