Näitä keinoja Kajaanissa suositellaan kuljettajan stressinpoistoon

17.11.2023

Kajaanin ammattikorkeakoulussa haluttiin helpottaa elintarvikealan kuljettajien elämää: saada työstä mielekkäämpää ja vähemmän stressaavaa. Tämän tehtävän sai tradenomiopiskelija Anni-Eveliina Mettovaara. Toimeksiantajana oli elintarvikelogistiikka-alan yritys, joka halusi pysytellä julkisuudessa nimettömänä.

Mettovaaran kuljettajille tekemästä kyselystä kävi ilmi erinäisiä syitä tyytymättömyydelle. Motivaatiota heikensi työn yksitoikkoisuus ja vaivattomuus. Työuralla ei voinut edetä eikä työtehtäviin vaikuttaa. Kuljettajia stressasi yötyö, henkisen tuen puute ja kehno tiedonkulku kuljettajien ja esimiesten välillä. Epäkohtiin tartuttiin hitaasta tai riittämättömästi.

”Yllättävinä tekijöinä oli, että työtä ei koettu tarpeeksi haastavana ja ettei työtä koettu yksinäiseksi. Oletuksena työstressiä eniten aiheuttava tekijä oli työmäärä, mutta se olikin vähän aiheuttava tekijä. Työstressiä aiheutui eniten yötyöstä”, Mettovaara totesi opinnäytetyössään.

Kyselyyn vastasi 38 kuljettajaa 60:stä kesäkuun alussa 2022.

Mettovaaran kehitysehdotukset  

 • Yhteistyö sidosryhmien kanssa. Keskusteluja epäkohdista ja tiedonkulun parantamista.
 • Sidosryhmiä voidaan kutsua tutustumaan kuljettajan työhön.
 • Kävelyetäisyyksien pienentäminen.
 • Ehjät kuljetusvälineet.
 • Tieto saatavilla oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Ilmoitetaan aikataulupoikkeamista.
 • Mahdollisuus antaa palautetta ja vaikuttaa.
 • Kuljettajille suunnattuja tilaisuuksia vaihtelevilla teemoilla. Piristystä arkeen tarjoamalla kahvit tai suklaata jouluna.
 • Reittimuutoksia työn yksitoikkoisuuden ehkäisemiseksi.
 • Taukotila toimeksiantajan tiloissa.
 • Yötyön helpottamiseksi kahviautomaatti ja tietoa miten palautumista voi tukea.
 • Kuljettajien työmäärä pidetään kohtuullisena aikatauluun ja ammattitaitoon nähden.


Teksti Sari Järvinen

Lähde: Anni-Eveliina Mettovaara, Kuljettajien työmotivaatio ja työstressi elintarvikelogistiikan loppujakelussa, Kajaanin ammattikorkeakoulu 2023.