Betoniautonkuljettaja saisi ajaa ilman ajopiirturia

08.04.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö suunnittelee vapauttavansa valmisbetonin kuljettajat ajopiirturin käytöstä, muttei rakennustyömaakoneiden kuljettajia, vaikka EU antaisi siihen mahdollisuuden.

EU:n liikkuvuuspaketin yhteyteen on lisätty mahdollisuus tehdä kansallisia poikkeuksia ajopiirturin käyttöön, jotka koskevat rakennustyömaakoneiden ja valmisbetonin kuljettamiseen tarkoitettuja ajoneuvoja. Liikkuvuuspaketin täytäntöönpanoa valmisteleva suomalainen työryhmä keräsi kommentteja asiasta sidosryhmiltä. Työryhmän mielestä perustelut eivät riittäneet vapauttamaan rakennustyömaakoneiden kuljettamista ajopiirtureiden käytöstä. Työryhmän mielestä valvonta olisi valvontaviranomaiselle erityisen haasteellista.

Sen sijaan työryhmä vapauttaisi valmisbetonin kuljettajat ajopiirturin käytöstä aikakriittisyyden vuoksi. Valmisbetoni on tuote, jonka käyttöaika on rajallinen. Se tulee valaa rakennustyömaalla kahden tunnin sisällä sen valmistamisesta, ennen betonin kovettumisreaktioiden käynnistymistä. Jos betonia ei valeta kohteessa sallitun ajan sisällä, se kovettuu kuljetusauton kuljetussäiliöön, joka vaurioituu korjauskelvottomaksi. Työryhmä tarkoitta valmisbetonilla valmiiksi sekoitettua valmisbetoniseosta, joka on helposti pilaantuvaa ja se toimitetaan tavallisesti suurissa määrissä työkohteeseen betonin kuljettamiseen tarkoitetulla ajoneuvolla. Valmisbetoniautojen kuljettajat suorittavat useimmiten toimituksia taajama-alueilla sijaitseville rakennustyömaille. Suurten kaupunkien ja taajamien alueilla liikenneruuhkat ja hidasteet aiheuttavat valmisbetoniautojen kuljettajille usein viivästyksiä, joihin he eivät voi vaikuttaa, hankaloittaen tuotteen perille toimittamista ajoissa ja käyttökuntoisena. Lainsäädännön mukaisten ajo- ja lepoaikojen noudattaminen on nähty aiheuttavan ongelmia valmisbetonin kuljetuksille sekä koko rakennusteollisuudelle. Esimerkkinä voidaan pitää vaatimus 45 minuutin tauosta, joka saattaa osua keskelle betoninvaluprosessia, mikä tuottaa riskin yhtenäisen betonirakenteen onnistumiselle ja sen kantavuudelle. Edellä mainittujen perusteluiden perusteella asetusehdotukseen ehdotetaan lisättäväksi kyseinen poikkeus 7 §:n uudeksi kohdaksi 14.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille asetusluonnoksen raskaan liikenteen kuljettajien ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen liittyvistä poikkeuksista sekä ajopiirturikortteja koskevien säädösten muutoksista. Asetuksen esitetään tulevan voimaan 21.5.2021

Samassa asetusluonnoksessa Liikenne- ja viestintävirastolle annettaisiin oikeus vaatia ajopiirturikortin haltija korvaamaan esimerkiksi vioittunut tai kadonnut kortti uudella tarvittavat tiedot sisältävällä kortilla. Ajopiirturikortteja käytetään kuljettajien ajo- ja lepoaikojen seurantaan, rekisteröintiin, huoltoon ja viranomaisvalvontaan.

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti julkaistiin 31.7.2020 ja se koostuu tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädännöstä. Liikkuvuuspaketin ajo- ja lepoaikoja ja ajopiirtureita koskevat uudet asetukset tulivat Suomessa voimaan 20.8.2020 ja niiden soveltaminen alkaa ajo- ja lepoaikoja ja ajopiirtureita lukuun ottamatta vuosien 2022-24 aikana. Ajo- ja lepoaikasäädöksiä on sovellettu asetusten voimaantulosta alkaen.

Lähde: lkv