Kuljetusyrittäjille ennätysmäärä selvityspyyntöjä

30.01.2020

Kuljetusyrittäjille ennätysmäärä selvityspyyntöjä

Traficom lähetti 1 500 kuljetusyritykselle selvityspyynnön vakavaraisuudesta.

Pasi Hautalahti toivoo, että raskaan liikenteen ajoneuvot pidettäisiin paremmassa kunnossa. Kuva Timo Kankaanpää.

Vuonna 2019 Traficom lähetti ennätysmäärän, noin 1 500 selvityspyyntöä luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittajille. Syynä olivat puutteet yritysten vakavaraisuudessa. Virkailijat havaitsivat asian käydessään läpi verohallinnolta saamiaan tietoja, joiden pohjalta näin mittavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty.

– Vakavaraisuuspuutteiden suuri määrä oli lievä yllätys meillekin. Veikkasin, että selvityspyyntöjä lähetettäisiin 700 – 800, mutta niitä olikin kaksi kertaa enemmän. Joukossa on pieniä ja keskisuuria sekä myös joitakin suuria yrityksiä, Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti kertoo.

– Tavaraliikenne on erittäin kilpailtu ala, jossa pelataan pienillä marginaaleilla. Tämä voi osaltaan olla syynä siihen, että ajoneuvot ovat nykyään huolestuttavan huonossa kunnossa. Jarruissa – ja jopa ohjausjärjestelmissä – on tienvarsitarkastuksissa löydetty korjattavaa. Lisäksi rikeilmoitusten mukaan ajetaan merkittäviä ylikuormia ja ajetaan yleensäkin väsyneenä, Hautalahti harmittelee.

Viranomaiset ovat tähän asti pääsääntöisesti tarkistaneet tavaraliikenneluvan haltijan vakavaraisuuden vain lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä.  Yrittäjällä tulee kuitenkin olla keskeytyksettä käytössään omaa pääomaa vähintään 9 000 euroa, kun liikennettä harjoitetaan yhdellä ajoneuvolla. Jos niitä on useampia, seuraavien osalta pääomaa on löydyttävä 5 000 euroa / auto. Lupaa ei kuitenkaan vaadita alle 3 500 kilon painoiselta ajoneuvolta tai ajoneuvoyhdistelmältä.

Läheskään kaikkien selvityspyynnön saaneiden yrittäjien taloustilanne ei kuitenkaan ole huonolla tolalla. Monissa tapauksissa yrityksissä on enemmän pääomaa kuin verohallinnon tiedot antavat ymmärtää. Tämä johtuu siitä, että ajoneuvon myyntiarvo on usein todellisuudessa suurempi kuin kirjanpitoon on merkitty. Yrityksen negatiivinen tai riittämätön oma pääoma voidaan oikaista selvityksellä.
– Tällaisia selvityksiä on meille tullut. Tilintarkastajat ovat lausunnoissaan ottaneet huomioon autoliikkeiden antamia kaluston myyntihintaa koskevia arvioita. Aika hyvin ne ovat paikkansa pitäneet.
Useimmat kuljetusyritysten lähettämät selonteot ovatkin vakuuttaneet tarkastajat.
Tilintarkastajan antaman todistuksen ei tarvitse perustua tilinpäätökseen vaan se voi olla myös välitilinpäätös, jonka tilintarkastaja laatii.

Jos omaa pääomaa ei oikaisulaskelmankaan kautta löydy tarpeeksi, tavaraliikennelupaa ei välttämättä ole silti menetetty. Asian voi paikata ottamalla pankkivakuuden, takaussitoumuksen tai tekemällä tilipanttauksen suljetulle tilille. Jälkimmäinen on kuin vuokra-asunnon ottajan vakuusmaksu. Jos autoilija tekee konkurssin tai lopettaa muuten liikenteen harjoittamisen, tilipanttaus käytetään niiden velvoitteiden hoitamiseen, jotka ovat syntyneet harjoitetusta luvanvaraisesta liikenteestä.
– Olen aika vakuuttunut, että suurin osa pystyy osoittamaan asioiden olevan kunnossa. Vakavaraisuuskierroksen pitäisi olla valmiina vapuksi 2020, Hautalahti toteaa.

Ohjeita vakavaraisuuden osoittamiseksi:

https://www.traficom.fi/fi/tavaraliikenneyrittajaksi

Teksti Sari Järvinen