Kuljetusyrittäjää sakotettiin kumppanin rikkeistä

06.11.2020

Kuljetusyrittäjää sakotettiin kumppanin rikkeistä

Autoilijan sopimuskumppani ei toimittanut ajopiirturitietoja tarkastajalle – autoilija sai sakot.

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi kuljetusalan yrittäjän 35 päiväsakon sakkorangaistukseen tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta.

Työnantajana toimiva yritys ei toimittanut Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajalle tämän tarkastusta varten pyytämiä kaikkia ajo- ja lepoaikatietoja. Työnantajaa oli velvoitettu vuosina 2014-2020 kehotuksilla toimittamaan kaikki pyydetyt tiedot, mutta työnantaja toimitti aina vain osan tiedoista.

Oikeudenkäynnissä työnantaja vetosi sopimukseen, jonka se oli tehnyt ulkopuolisen yrityksen kanssa. Työnantajan mukaan oli sovittu, että ulkopuolinen yritys huolehtii ajopiirturitietojen keräämisestä ja toimittamisesta työsuojelutarkastajalle. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Ajopiirturitietoja ei tallennettu eikä säilytetty asianmukaisesti. Lisäksi oli jätetty tekemättä käytössä olleiden digitaalisten ajopiirtureiden niin sanotut yrityslukitukset.

Käräjäoikeus toi tuomion perusteluissaan esille sen, että työnantaja ei voi siirtää vastuutaan muille tahoille sopimuksista huolimatta. Lisäksi oikeus katsoi, että kyseessä on pitkäaikainen laiminlyönti.

Ajo- ja lepoaikojen valvomiseksi, työsuhteen oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseksi sekä kuljetusten ohjaamiseksi yrityksen on jäljennettävä omaa yritystään koskevat ajo- ja lepoaikatiedot ajoneuvon digitaalisesta ajopiirturista. Ajo- ja lepoaikatiedot tulee säilyttää vähintään yhden vuoden ajan. Tiedot on pyynnöstä esitettävä tai luovutettava toimivaltaiselle tarkastajalle. Ajo- ja lepoaikatietojen yksilöimiseksi yrityksen on lukittava digitaalisen ajopiirturin tiedot yrityskortilla ennen ajoneuvon käyttöönottoa yrityksessä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen ylitarkastaja Auni Miettinen korostaa sitä, että viimekätinen vastuu työnantajan velvoitteiden noudattamisesta on aina työnantajalla.

Käräjäoikeus antoi tuomionsa 23.9.2020.