Erikoiskuljetuslupia haettiin neljännes enemmän – ELYssä jälleen ruuhkaa

09.11.2021

ELY-keskukseen saapuneet erikoiskuljetuslupahakemukset ovat lisääntyneet vuoden 2021 aikana merkittävästi. Suurin syy lukumäärän nousuun on tuulivoimarakentamisen lisääntyminen.

Hakemusjono on tänä vuonna ajoittain venynyt hyvinkin pitkäksi, ja siitä on aiheutunut haastetta kuljetusten suorittajille. Haittaa ei niinkään ole aiheutunut tuulivoimaan liittyville kuljetuksille, vaan muille erikoiskuljetuksille, joiden hakemuksia ei ole kasvaneen tuulivoimarakentamisen vuoksi pystytty käsittelemään riittävän nopeassa tahdissa. Lupasumaa on ELY-keskuksessa vuoden mittaan purettu myös tekemällä ylitöitä.

– Sähköisestä lupakäsittelystämme huolimatta jonoa on muodostunut, sillä nopeasti kasvanut tuulivoimarakentaminen on lisännyt hakemusten määrää tänä vuonna 25 prosentilla. Suomessa eletään nyt voimakasta noususuhdannetta, mikä pitkän kokemuksemme mukaan korreloi suoraan erikoiskuljetusten määrää, Pirkanmaan ELY-keskuksen lupapäällikkö Petteri Pietilä kertoo.
Pirkanmaalla myönnetään Ahvenanmaata lukuun ottamatta koko Suomea koskevat erikoiskuljetusluvat.

Tuulimylly koostuu kolmesta lavasta, konehuoneesta ja neljästä kuuteen runkoputkesta. Jokaisen eri osan kuljetus vaatii erikoiskuljetusluvan. Viime vuosien ajan lupien hakemusmäärät ovat vuositasolla pyörineet 10 000 kappaleen molemmin puolin. Tämän vuoden osalta ennustetaan, että erikoiskuljetuslupia tullaan myöntämään noin 12 500 kappaletta. Tuulivoimarakentaminen tulee Suomessa olemaan vilkasta vielä ainakin seuraavat pari vuotta.

Suomessa on nyt 800 tuulimyllyä ja lähivuosina rakennetaan vielä 700 uutta lisää. Kuljetukset keskittyvät tällä hetkellä Keski-Suomen ja Pohjanmaan alueille. Tuulimyllyillä lastattuja erikoiskuljetuksia liikkuu nyt ennätysmäärä Suomen länsirannikolla, siellä, missä eniten tuulee.
Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee vuodessa keskimäärin 17 500 tienpitoon liittyvää lupaa, joista suurin osa, 10 000 kappaletta, on kuljetuslupia. Tienpitoa koskevia lupia käsitellään alueellisesti myös muissa ELY-keskuksissa.

Lähde: STT / Kuva Jarkko Finnilä