Kuljetustukea kuusi miljoonaa euroa

20.11.2020

Kuljetustukea kuusi miljoonaa euroa

Itä- ja Pohjois-Suomi ovat saamassa jatkoa kuljetustuelle.

Valtio kohdentaa pk-yrityksille kuljetustukea vuosina 2021-2023. Se alentaa syrjäisillä alueilla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten pitkien etäisyyksien myötä syntyviä kuljetuskustannuksia ja parantaa yritystoiminnan kannattavuutta näillä alueilla.

Kuljetustukea voidaan myöntää Suomessa tapahtuvista tavarankuljetuksista, kun tuote on valmistettu seuraavilla alueilla:

  • Lappi
  • Kainuu
  • Pohjois-Pohjanmaa
  • Keski-Pohjanmaa
  • Pohjois-Karjala
  • Pohjois-Savo
  • Etelä-Savon maakunta
  • Saarijärven-Viitasaaren seutukunta

Kuljetustukea myönnetään auto- ja rautatiekuljetuksista, joiden pituus Suomen alueella on vähintään 266 km (tai 101 km, jos myönnetään myös satamatoimintojen tukea). Lisäksi kuljetustukea voidaan myöntää satamatoimintoihin, kun tuote laivataan Merikarvialla tai sen pohjoispuolella sijaitsevasta Pohjanlahden satamasta tai Saimaan vesistöalueen satamasta.

Valtio (työ- ja elinkeinoministeriö) arvioi tarpeen kuljetustuen jatkolle vuoden 2023 jälkeen ja selvittää, voidaanko kuljetustuen myöntämisessä ottaa ympäristönäkökohtia painottavia kannusteita huomioon. Kustannukset: 6 M €/v. (2021-2023).

Lähde: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032
Luonnos julkaistu 13.11.2020