Joukkoliikenteelle 111 miljoonaa lisätukea

26.10.2020

Joukkoliikenteelle 111 miljoonaa lisätukea

Hallitus esittää lisätalousarvioon joukkoliikenteelle koronatukea.

Alkukesästä jaettiin 100 miljoonaa joukkoliikennetukea, jolle hallitus ehdotti lokakuussa jatkoa. Kuva Essi Karlsson.

Hallitus on sopinut vuoden 2020 seitsemännestä lisätalousarviosta. Hallitus ehdottaa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle lisärahoitusta erityisesti julkisen henkilöliikenteen ja henkilöjunaliikenteen tukemiseksi.

Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostojen ja kehittämisen momentille ehdotetaan 100 miljoonan euron lisäystä toiminnan elvyttämiseksi ja kestäväksi kehittämiseksi. Uusi tuki mahdollistaisi joukkoliikenteen toiminnan sujuvan jatkumisen koronatilanteessa. Joukkoliikenteen palvelutason turvaaminen ja kehittämistoimet tukevat hiilineutraaliustavoitetta ja liikenteen päästöjen vähentämistä.

Henkilöjunaliikenteen palveluiden ostoon esitetään 11 miljoonan euron lisämäärärahaa koronatilanteen vuoksi. Lisärahoituksella ylläpidetään julkisesti hankitun henkilöjunaliikenteen palvelutasoa.

Hallituksen esitys vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi annetaan eduskunnalle 29.10.2020.

– Korona on iskenyt kovaa joukkoliikenteeseen. Siksi hallitus suuntaa joukkoliikenteelle 100 miljoonaa lisätukea ja VR:n ostoliikenteeseen 11 miljoonaa. Alkukesästä päätimme 100 miljoonan joukkoliikennetuesta, joka on jaettu kaupungeille, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

– Kaupunkien joukkoliikenne, ELY-bussiliikenne haja-asutusalueilla sekä pieniä paikkakuntia palveleva VR:n ostoliikenne ovat tärkeitä kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta. Ne on turvattava. Ihmisten on päästävä töihin, harrastuksiin ja tapaamaan ystäviä ja sukulaisia myös poikkeusaikoina, sanoo ministeri Harakka.

– Julkisen liikenteen lisätuet vahvistavat ilmastoelvytystä, kestävää taloutta ja työllisyyttä. Teemme parhaamme, että riittävän kattava ja edullinen julkinen liikenne on mahdollisimman monelle hyvä vaihtoehto, toteaa ministeri Harakka.

Uusia väylähankkeita aloitetaan

Parikkalan kansainvälisen rajanylityspaikan suunnittelu käynnistetään. Hankkeelle ehdotetaan myönnettäväksi 700 000 euron määräraha, josta vuodelle 2020 tulisi 150 000 euroa.

Vt 5 Hurus-Hietanen –tieosuuden kehittämiseen ehdotetaan myönnettäväksi 7 miljoonan euron valtuus ja vuodelle 2020 0,4 milj. euron määräraha. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Tiejaksolle toteutetaan jatkuva ohituskaistajärjestelmä.

E18 Turun kehätietä parannetaan välillä Naantali-Raisio. Suunnitteluhankkeelle ehdotetaan 4,2 miljoonan euron valtuutta ja vuodelle 2020 0,2 miljoonan euron määrärahaa. Hanke edistää liikenteen toimivuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä.

Lähde lvm