Joka neljäs rakentaja vaatii ylikuormia

22.01.2020

Joka neljäs rakentaja vaatii ylikuormia

Maarakennusalalla edellytetään kuljetusyrityksiltä ylikuormia.

Joka neljäs maarakennusasiakas on edellyttänyt kuljetusyrityksiltä ylikuormia. Se on keskivertoa enemmän, sillä yleensä kuljetusalalla joka kuudes kertoo joutuneensa tilanteeseen, jossa asiakas haluaa ajettavan liian painavia lasteja.
Asia kävi ilmi SKAL:in Kuljetusbarometristä 1/2020, johon vastasi 745 kuljetusyrittäjää.

Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry:n puheenjohtaja Eero Hakala kertoo, että maa-aineskuljetuksissa edellytetään tietyn kuutiomäärän kuljettamista, vaikka esimerkiksi vesi olisi tehnyt tavarasta raskaampaa. Painot samalle tavaralle voivat vaihdella merkittävästi. Hakalan mukaan kysymys on pitkälti tästä ilmiöstä.
– Ylikuormat ovat Euroopan suurimpien kuljetusyksiköiden Suomessa joka tapauksessa laiton ja vältettävissä oleva ilmiö, sanoo SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Lähes kolmannes kuljetusasiakkaista ei ole kiinnostunut ajo- ja lepoaikojen noudattamisesta kuljetuksissaan. Kolme neljästä kuljetusyrittäjästä saa asiakkaaltaan asianmukaiset tiedot kuormasta. Noin joka kolmas on joskus ollut huolissaan puutteellisten kuormatietojen vuoksi.

Kuljetusyritysten ennusteet tammi-huhtikuulle 2020 laskivat toista vuotta peräkkäin vuoden 2016 tasolle. Lähes puolet maa-aineskuljetuksia suorittavista ennustaa kuljetusmäärien laskua alkuvuonna 2020, ja 40 prosenttia kertoi kuljetusmäärien laskeneen syksyn aikana. Rakentaminen kuitenkin jatkui kasvukeskuksissa ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kysyntä kasvoi. Sen sijaan maakunnissa maa-aineskuljetusten kysyntä laski. Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna käynnistettiin neljä prosenttia vähemmän rakennushankkeita kuin edellisvuonna.

Kuljetusalan etujärjestöt SKAL (Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry) ja ALT (Autoliikenteen Työnantajaliitto ry) ovat laatineet kuljetusasiakkaille ohjeet, joissa on avattu kuljetuksen tilaajaa koskevat lakisääteiset velvoitteet.

Lähes 60 prosenttia tukki- ja kuitupuukuljetuksia ajavista kertoo kuljetusmäärien laskeneen. 63 prosenttia kertoo myös liikevaihdon laskeneen syksyn aikana. Loppuvuoden työtaistelut tulivat vaikeaan aikaan. Sellun maailmanmarkkinahinta on romahtanut muun muassa ylitarjonnasta johtuen.
– Lämmin keli on vaikeuttanut puunkorjuuta ja puukauppa on hiljentynyt, kertoo Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Kari Palojärvi. Luonnonvarakeskuksen mukaan myös sahatavaran kotimainen kysyntä on laskenut.

Kaikkia kuljetuslajeja tarkasteltaessa kuljetusmäärät laskivat joka kolmannessa kuljetusyrityksessä loppuvuonna 2019. Lähes yhtä moni arvioi kuljetusmäärien laskevan kevään aikana. Joka kuudes kertoo kuljettaneensa aiempaa enemmän tavaraa syksyn aikana. Tilanne on sama myös ajosuoritteissa (km/kk).

Kuorma-autokanta Suomessa on pienentynyt 1 300 ajoneuvolla vuoden sisällä. Joka kymmenes kuljetusyritys on vähentämässä ajoneuvojaan. Samalla kuljetusyritysten työvoimapula on helpottunut. Raskaan liikenteen määrä teillämme on laskenut huhtikuusta 2019 alkaen. Kuljetusbarometrista välittyy kuva, jonka mukaan kuljetusmarkkinat ovat laskusuhdanteessa.

Barometrikyselyn perusteella 44 prosenttia kuljetusasiakkaista vaatii kirjallisia todisteita siitä, että kuljetusyrityksen tilaajavastuuasiat ovat kunnossa. Noin neljännes asiakkaista edellyttää, että kuljetusyritys liittyy Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Kommenteissa valtaosa kertoo, että kuljetusasiakasta kiinnostaa ennen kaikkea hinta. Toisaalta asiakkaista esitetään myös myönteisiä, vastuullisuudesta kertovia kommentteja.
SKAL selvitti, millaisia eroja kuljetusyritykset näkevät kunta- ja yritysasiakkaiden välillä vastuukysymyksissä. Kyselyn perusteella kunnista löytyy yksityisiä yrityksiä enemmän piittaamattomuutta kuljetusasiakkaan vastuista.

Reilu Kuljetus -opas löytyy osoitteesta www.skal.fi/reilukuljetus

Lähde: SKAL ry