Työkonekuski ajaa entistä harvemmin humalassa – kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenivät

13.06.2024

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) seuraa säännöllisesti, kuinka moni päihtynyt kuljettaja aiheuttaa surmankolarin tiellä. Raskaan liikenteen kuljettajat ovat pääsääntöisesti käyttäytyneet säntillisesti, sillä eniten kuolemanvankkureita löytyy henkilö- ja pakettiautoista.

Päihtyneenä työkoneella tai traktorilla ajoi ihmisen kuoliaaksi kahdeksan kuljettajaa vuosina 2016-2022. Tämä oli neljä prosenttia kaikista päihtyneinä ajetuista kuolemankolareista. OTIn uusimmassa raportissa ei työkoneita eikä traktoreita enää mainita erikseen. Myöskään ryhmän ”muut ajoneuvot” aiheuttamat päihtymiskuolemat eivät ole merkittävästi lisääntyneet. Ilmeisesti työkonekuljettajat ovat siis raitistuneet – tai eivät ainakaan aja humalassa maanteillä.

Tilastojen valossa humalassa polkupyöräily näyttää vaarallisemmalta. Peräti 11 päihtynyttä fillaristia menehtyi itse aiheuttamassaan onnettomuudessa, jossa ei ollut mukana muita osapuolia vuosina 2018-2022.

OTI julkaisi uusimman raporttinsa toukokuun lopulla. Siinä oli käyty läpi vuosien 2018-2022 tieliikenteessä tapahtuneet 271 päihtyneen moottoriajoneuvon kuljettajan aiheuttamaa onnettomuutta, joissa menehtyi 308 henkeä.

Ylipäätään mukaan kuolonkolariin joutuu teillä vuosittain keskimäärin 61 kuorma-autoa. Luku perustuu tilastokeskuksen tietoihin vuosilta 2015-2022. Vuodelle 2023 on kirjattu vain 37 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta, joissa kuorma-auto on mukana, mutta luku on ennakkotieto. Tilastokeskuksen tilastossa ei ole eritelty, mistä syystä kuolonkolari on johtunut. Myöskään OTIn raportista ei käy ilmi, kuinka moni henkilöautolla päihtyneenä ajavista on tehnyt itsemurhan törmäämällä tahallaan vastaantulevaan raskaaseen liikenteeseen.

– Vuodesta 2009 lähtien tieliikennekuoleman kansainvälisen määritelmän mukaan liikenteessä tehtyä itsemurhaa ei lueta tieliikennekuolemiin. Määritelmä perustuu ITF:n, Eurostatin ja UNECE:n käytäntöön”, Kilpi sanoo. Kuva Mikko Mäntyniemi

 

Kokoomuksen poliisikansanedustaja Marko Kilpi onkin halunnut, ettei itsemurhia luettaisi tieliikenneonnettomuuksien tilastoihin. Hänen mukaansa liikennekuolemat tulisi tilastoida kansainvälisen määritelmän mukaisesti, jotta liikenneonnettomuuksia aiheuttaviin elementteihin ja tekijöihin voitaisiin kohdistaa tehokkaampia toimenpiteitä onnettomuuksien määrän vähentämiseksi.

Kilpi jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen eduskunnalle kesäkuun alussa.

Teksti Sari Järvinen