Epidemiavakuutus ei korvannut koronamenetyksiä

03.12.2020

Epidemiavakuutus ei korvannut koronamenetyksiä

Vakuutuslautakunta suosittelee korvaamaan koronamenetykset ravintoloitsijalle muttei kuljetusyrittäjälle.

Vakuutuslautakunta suositteli vakuutusyhtiö Pohjolaa korvaamaan osan ravintolayrittäjän kärsimistä koronamenetyksistä.
– Tämä on ihan mieletön voitto, Hotelli Pihkuria pyörittävä yrittäjä Hanna Virtanen kommentoi Vakuutuslautakunnan suositusta.
Asiasta uutisoi Suomen Yrittäjät ry 6.11.2020.
Tilanne ei kuitenkaan ole yhtä valoisa kuljetusalan yrittäjälle, vaikka myös henkilöliikenne on kärsinyt pahoin koronaepidemiasta. Taksiautoilija haki ravintolanpitäjän tavoin korvauksia, mutta hänelle Vakuutuslautakunta ei niitä suositellut maksamaan.

Koulutaksia ajavan K.T:n työt loppuivat maaliskuussa, koska viranomaiset sulkivat peruskoulut tartuntatautilain perusteella. Lisäksi Uudenmaan sulku vaikeutti toimintaa.
Taksiyrittäjällä oli kuitenkin keskeytysvakuutus. Siihen sisältyi vakuutusturva epidemiakeskeytysvahinkojen varalta.
Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan korvauksia maksanut.
– Saimme paljon yhteydenottoja, joissa yrittäjät kyselivät korvauksista. Vaikka vakuutuksen nimi yleisellä tasolla on epidemiavakuutus, se ei kuitenkaan tarkoita, että mikä tahansa tilanne, jossa vallitsee epidemia, oikeuttaisi suoraan korvauksiin. Vakuutusehdoissa asetettujen edellytysten on täytyttävä, jotta korvaus maksetaan, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen johtava lakimies Harri Isokoski muistuttaa.
Taksiyrittäjän vakuutusehdossa mainittiin, että viranomaisten tartuntataudin vuoksi antamista määräyksistä johtuneiden toimenpiteiden tuli välittömästi liittyä autoilijan liiketoimintaan.
Koulujen sulkemisesta aiheutunut asiakaskato oli vakuutusyhtiön mielestä vain välillinen seuraus viranomaisen määräyksestä, sillä määräys ei kohdistunut taksiyrittäjiin vaan kouluihin.
– Taksitoiminta on kovin erilaista kuin ravintolatoiminta. Takseja ei asetettu ajokieltoon, Isokoski sanoo.

Vakuutusehtojen mukaan rajoitukset olisi lisäksi pitänyt tehdä tartuntatauti-, eläintauti- tai elintarvikelain perusteella, jotta korvauksia maksettaisiin. Tämä oli olennaista. Nyt viranomainen määräsi muutokset valmiuslain pohjalta.
Isokoski perehtyi eri vakuutusyhtiöiden epidemiakeskeytysvakuutuksien ehtoihin. Niistä ei löytynyt helpotusta yrittäjien koronamenetyksille.
– Pohjolan vakuutusehto oli yllätys. Se oli muotoiltu väljästi. Eivät he olleet sitä kirjoittaessaan varmasti osanneet odottaa koronan kaltaista tilannetta, mutta se ei poista korvausvelvollisuutta, jos toteutunut tilanne täyttää vakuutusehtoon kirjoitetun määrittelyn.
Autoilijoita ei tosin Pohjolankaan vakuutus auta.

Epidemiakeskeytysvakuutus voi kuitenkin muussa tapauksessa korvata myös kuljetusyrittäjän ansionmenetyksiä. Jos esimerkiksi eläin- tai elintarvikekuljetuksesta löytyy jokin vaarallinen tauti, jonka vuoksi viranomainen sulkee yritystoiminnan ja ajoneuvoja on desinfioitava, korvauksia voidaan tietyissä tapauksissa maksaa.

Teksti Sari Järvinen