Vihreät pikakaistat rajoille

24.03.2020

Vihreät pikakaistat rajoille

EU poistaisi terveiden ulkomaankuljettajien karanteenin ja nopeuttaisi rajatarkastuksia.

– Nyt on oikea hetki karsia tarpeetonta byrokratiaa, joka ei ole olennaista viruksen leviämisen estämisessä tai hidastamisessa, Päivi Wood toteaa.

Euroopan komissio julkaisi 23.3. suositukset tavaraliikenteen toimivuuden takaamiseksi unionin sisämarkkinoilla pandemian aikana.

Tavoitteena on pitää tavarankuljetukset liikkeellä Euroopassa myös poikkeuksellisina aikoina. Jäsenvaltioiden tulee nimetä merkitykselliset rajanylityspaikat ja taata näillä rajanylityspaikoilla ”vihreät kaistat” kaikille tavarankuljetuksille. Suosituksissa puhutaan TEN-T-verkostosta, joka kattaa Euroopan tärkeimmät tavaraliikenteen reitit.
Vihreillä rajaylityskaistoilla rajamuodollisuudet on kevennettävä minimiin. Asiakirjat on voitava toimittaa tai esittää sähköisesti. Toivottavaa on, että kuljettajat voisivat pysyä ajoneuvossa tarkastusten ajan eikä heiltä vaadittaisi muita asiakirjoja kuin henkilöllisyystodistus, ajokortti ja mahdollisesti todistus työnantajalta.

TENT-T-verkosto ja raja-asemat. Lähde EC, TENtec Information System 2020.

Komissio on myös asettanut 15 minuutin enimmäisajan sisältäen raja- ja terveystarkastukset maaliikenteen rajanylityksille.

Komissio kehottaa jäsenmaita keskeyttämään voimassa olevat rajoitukset, kuten ajokiellot viikonloppuisin tai öisin.

Myös muun muassa puolalaiskuljettajien ulkomaankomennuksia helpotetaan. Mikäli ulkomaankuljettajalla ei ole koronaan liittyviä oireita, komission mielestä häntä ei tarvitse laittaa karanteeniin. Kuljettajan oma toteamus terveydentilastaan riittäisi, eikä hänen tarvitsisi hakea lääkärinlausuntoa.

Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Woodin mielestä komission aloite on erittäin tervetullut auttamaan tavaraliikenteen sujuvuutta Euroopassa.
– Ammattikuljettajat tekevät arvokasta työtä sekä kotimaan että ulkomaanliikenteessä. On tärkeää, että ammattikuljettajille ei aseteta aiheettomia karanteeni- tai matkustusrajoitteita ja että heille taataan turvalliset työolosuhteet myös poikkeuksellisissa oloissa, Wood sanoo.

TENT-T-verkosto ja raja-asemat. Lähde EC, TENtec Information System 2020.

– Tilanne on muuttunut nopeasti ja tulee muuttumaan jatkossakin. Henkilöliikenteen rajoituksista huolimatta on tärkeää, että tavaraliikenne saadaan sujumaan. Suomen talous on verkottunut globaalitalouteen ja häiriöt logistiikkaketjuissa tuntuvat heti viennissä ja tuonnissa, Wood sanoo.