Liikkuvuuspaketti hyväksyttiin

07.04.2020

Liikkuvuuspaketti hyväksyttiin

Kuorma-autonkuljettajien ajo- ja lepoaikoihin muutoksia, älypiirtureiden siirtymäaika lyhenee ja valvonta lisääntyy.

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi EU:n maantieliikennealan merkittävän uudistuksen, niin kutsutun liikkuvuuspaketin. Uusilla säännöillä on tarkoitus parantaa ammattikuljettajien työoloja, ottaa käyttöön kansainvälisiä kuljetuksia hoitavien kuljettajien lähettämistä koskevat erityissäännöt ja päivittää tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevia säännöksiä. Ne myös tehostavat valvontaa.

Uusilla säännöillä on tarkoitus varmistaa tasapaino niin, että kuljettajilla on paremmat työ- ja sosiaaliset olot ja liikenteenharjoittajilla vapaus tarjota palveluja rajojen yli. Ne myös edistävät liikenneturvallisuutta. EU:n mukaan ne lisäksi selkeyttävät alan aiemmin epäselviä säännöksiä ja yhtenäistävät niiden soveltamisen eri jäsenmaissa.

Nyt Euroopan parlamentin on hyväksyttävä säädökset, jotta ne voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kumpikin asetus tulee voimaan 20 päivän kuluttua julkaisemisesta ja direktiivi julkaisemista seuraavana päivänä.

Markkinoille pääsyä koskevan asetuksen ja työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin sääntöjä aletaan soveltaa 18 kuukauden kuluttua säädösten voimaantulosta. Ajoaikoja koskevan asetuksen sääntöjä sovelletaan 20 päivän kuluttua julkaisemisesta. Tästä poikkeuksena ovat ajopiirtureita koskevat erityiset määräajat.

Asetus ammattiin ja markkinoille pääsystä – koko teksti

Asetus ajoajoista, lepoajoista ja ajopiirtureista – koko teksti

Direktiivi valvonnasta ja maantieliikenteen työntekijöiden lähettämisestä – koko teksti