Ammattimaisessa tavarankuljetuksessa ennätyskuormat kymmeneen vuoteen

17.12.2021

Ammattiautoilijat kuljettivat tavaraa heinä-syyskuussa enemmän kuin kertaakaan kymmeneen vuoteen vastaavina kuukausina. Kuormien yhteenlaskettu paino nousi 43,5 miljoonaan tonniin.
Samaan aikaan yksityisen liikenteen hoitamat maantiekuljetukset supistuivat pienemmiksi kuin kertaakaan kymmeneen vuoteen: 2,5 miljoonaan tonniin, kun vertailtiin kolmannen vuosineljännesten tietoja.
Jos kuitenkin lasketaan yhteen sekä ammatti- että yksityinen liikenne, vilkkain heinä-syyskuu löytyy vuodelta 2017, jolloin kotimaisilla teillä liikkui 49,4 miljoonaa tonnia tavaraa. Luvut eivät sisällä maa-aineskuljetuksia.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 3/2021, Tilastokeskus. Luvut 1 000 tonnia.

Maa-aineskuljetuksissa tilanne heinä-syyskuu oli lähes päinvastainen kuin tavaraliikenteessä. Se oli kevyempi kuin kertaakaan kymmeneen vuoteen kolmannella neljänneksellä. Kun laskee yhteen ammattiliikenteen ja yksityisen puolen kuormat, tuloksena on 22,6 miljoonaa kyyditettyä tonnia maata. Viime vuonna vastaavaan aikaan maa-ainesta liikkui 27,3 miljoonaa tonnia. Yksityisen liikenteen osuus oli pienimmillään kymmeneen vuoteen, kun verrataan kolmansia vuosineljänneksiä keskenään.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 3/2021, Tilastokeskus. Luvut 1 000 tonnia.

Yhteensä vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaraa 68 miljoonaa tonnia. Se oli prosentin vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä.
Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 7,7 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 15 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteesta 95 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 5 prosenttia yksityisessä liikenteessä.

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Tilasto kuvaa Suomeen sekä yksityiseen että luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen kuorma-autojen kuljetustoimintaa koti- ja ulkomailla.