Ajo- ja lepoajat muuttuvat

18.08.2020

Ajo- ja lepoajat muuttuvat

Kuljettajan ajoaika voi joustaa kotiinpaluun vuoksi kaksi tuntia, mutta vain poikkeustapauksessa.

Jos viikoittainen ajoaika ylitetään, kuljettajan on kirjoitettava poikkeamisen syy valvontalaitteen piirturilevyyn, tulostettuun asiakirjaan tai työvuorolistaan.


EU:n liikkuvuuspaketti toi paljon muutoksia, joista ensimmäisenä astuvat voimaan maanteiden tavaraliikenteen uudet ajo- ja lepoajat 20. elokuuta 2020. Muun muassa nämä muuttuvat:

 

1. Kuljettaja voi ylittää vuorokautisen ja viikoittaisen ajoaikansa yhdellä – kahdella tunnilla, jotta pääsisi kotiinsa tai työnantajansa toimipaikalle. Jos matkaa taittuu kahden lisätunnin verran, on tätä ennen pidettävä puolen tunnin keskeytymätön lepopaussi. Tunnin ajoajan ylityksellä lisälepoa ei tarvita.
EU:n mukaan kiireestä kotiin ei kuitenkaan saa tulla tapa. Jos viikoittainen ajoaika ylitetään, kuljettajan on kirjoitettava poikkeamisen syy valvontalaitteen piirturilevyyn, tulostettuun asiakirjaan tai työvuorolistaan. Tämä on tehtävä viimeistään, kun on päästy perille tai levähdyspaikalle.
– Poikkeuksellisilla olosuhteilla tarkoitetaan esimerkiksi talvisista olosuhteista johtuvaa viivästystä, liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija Elisa Vornanen huomauttaa.

 

2. Pitkä laivamatka voidaan hyödyntää viikkolepona. Kun kuljettaja matkustaa lautalla tai junassa ajoneuvonsa mukana, hän voi pitää samalla säännöllisen viikoittaisen leponsa. Tällöin matkan on kestettävä kuitenkin vähintään kahdeksan tuntia ja kuljettajalla on oltava käytössään lepohytti.
– Uusia joustoja laivamatkoilla pystymme varmasti jossain määrin hyödyntämään Skandinavian omassa liikenteessä ja yhteistyökumppaneiden hoitamissa ajoissa. On myös hyvä, että siinä huomioidaan siirrot satamissa. Autojen siirrot odotusalueilla, lastaukset laivaan tai purut laivasta eivät enää katkaise lepoa. Tämä helpottaa ja yksinkertaistaa valvontaa ja kuljettajien työtä, Schenker Oy:n toimitusjohtaja Petteri Nurmi toteaa.
Kuljettaja voi pitää lautalla tai junassa ajoneuvonsa mukana matkustaessaan myös säännöllisen vuorokautisen tai lyhennetyn viikoittaisen lepoaikansa. Tällöin hänellä on oltava käytössään lepohytti, vuode tai makuusija. Kyseiset lepoajat voidaan keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi, enintään yhteensä tunniksi.

 

3. Elokuun 20. päivän jälkeen maateiden tavaraliikenteen kuljettajat eivät ole enää saaneet vetäytyä autoonsa viettämään vähintään 45 tunnin viikoittaista lepoaan. Työnantajan on kustannettava kuljettajalle – kullekin sukupuolelle – kunnollinen nukkumis- ja saniteettitila.
– Tämä lisää kustannuksia Manner-Euroopan kumipyöräliikenteessä. Kotimaan tai Skandinavian liikenteisiin tällä ei juurikaan ole vaikutusta ajomatkojen ja liikenteiden rytmin vuoksi, Nurmi pohtii.
DB Schenkerillä kuljettajien majoittumiseen voidaan osittain käyttää terminaaleja, mutta raskas kumipyöräliikenne tarvitsee myös valvottuja parkkipaikkoja. Näiden tarve lisääntyy, kun kuljettajat eivät nuku ajoneuvossa.
– Riski ryöstöistä kasvaa, jos valvottujen parkkipaikkojen määrää ei lisätä. Myös pysäköintialueilla tarjottavissa palveluissa on puutteita esimerkiksi ruokailun ja sosiaalitilojen osalta. Suomessa suurimmat ongelmat ovat satamien läheisyydessä ja pääkaupunkiseudulla, Nurmi kertoo.
EU:lta ei ole pikaista apua ei ole luvassa. Vornanen huomauttaa, että turvallisten pysäköintialueiden rakentaminen ei edes ole lähtökohtaisesti EU:n tehtävä.
– Se kuuluu jäsenmaille. Ne voivat hakea tähän rahoitusta EU:n rahoitushakujen kautta. Esimerkiksi viime vuonna komissio allokoi erityisen rahoitushaun nimenomaan pysäköintipaikkojen parannuksiin. Haettavana oli yhteensä 60 miljoonaa euroa.

 

4. Kansainvälisen tavaraliikenteen kuljettajat voivat viettää matkallaan kaksi perättäistä lyhennettyä viikkolepoa. Edellytyksenä on, että kuljettaja pitää neljän peräkkäisen viikon aikana vähintään neljä viikoittaista lepoaikaa. Näistä vähintään kahden on oltava säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja.
– Tämä antaa hieman joustoa töiden suunnittelussa varsinkin Skandinavian liikenteessämme. Sillä ei kuitenkaan ole meille suurta vaikutusta muussa ulkomaan liikenteessä, Nurmi toteaa.

EU:n liikkuvuuspaketti tiukentaa myös laittoman kabotaasin sääntöjä. Esimerkiksi vaaditaan neljän päivän karenssiaika ennen kuin kabotaasiliikennettä voi harjoittaa samassa maassa samalla ajoneuvolla. Lisäksi säädökset ulotettiin koskemaan kansainvälisessä kaupallisessa tavaraliikenteessä toimivia yli 2,5-tonnisia pakettiautoja, mutta näiden osalta muutokset tulevat voimaan vasta 1.7.2026.

 

Nämä säilyivät:

Kuljettajan vuorokautinen lepoaika – 11 h

Vuorokausilevon tulee olla yhdenjaksoinen ja vähintään 11 tuntia jokaista 24 tunnin jaksoa kohden. Työhönsidonnaisuusaika eli ajoaika, muu työaika, odotusaika ja tauot yhteensä voivat olla enintään 13 tuntia.

Kuljettajan viikoittainen lepoaika – 45 h

Viikkolevon tulee kestää keskeytyksettä vähintään 45 tuntia. Sen on alettava viimeistään kuuden vuorokauden kuluttua edellisen viikkolevon päättymisestä.
Viikkolepo voidaan kuitenkin lyhentää kerran peräkkäisen kahden viikon aikana. Sen pituus on tällöinkin oltava vähintään 24 tuntia. Tämä on korvattava lyhennystä vastaavalla yhtäjaksoisella lepoajalla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua muun vähintään 9 tunnin lepoajan yhteydessä.

Teksti ja kuva Sari Järvinen