Vältä sakko yksinkertaisella keinolla – ylipitkä vaihtolava muuttuu lailliseksi kilvellä

26.01.2022

Kun kesäkuun 20. päivä vuonna 2020 vaihtui uudeksi, osa vaihtolavoista muuttui samalla kellonlyömällä laittomiksi. Vaihtolavan takareuna ei enää saanut yltää yli metriä pidemmälle kuin sen alla oleva ajoneuvo.
– Viime aikoina poliisi on puuttunut ylipitkiin vaihtolavoihin. Niitä näkee yhä yllättävän paljon liikenteessä, etenkin kevyemmissä laveteissa ja vaihtolavoissa, joissa on matalat laidat tai ei laitoja ollenkaan, Originator Oy:n työnjohtaja Antti Pöllä sanoo.
Syynä vaihtolavojen tarkempaan syyniin on kesäkuussa 2020 voimaan tullut tieliikennelaki. Pykälässä 110 puhutaan vaihtokuormakoreista, joiksi luetaan myös esimerkiksi kontit, työmaaparakit ja roskalavat, kaikki korirakenteet, joita ei ole kiinteästi hitsattu tai pultattu ajoneuvon runkoon kiinni.
Ajoneuvon takimmaisesta osasta 1-2 metriä pidemmälle taakse yltävä vaihtolava on kuitenkin mahdollista saada lailliseksi pienillä muutoksilla. Yksi tapa on asentaa takalaitaan punavalkoraidallinen kilpi.

Periaatteessa homma on simppeli. Ostetaan varaosaliikkeestä kaksi punavalkoraidallista kilpeä, perinteiset ”mariannet”. Ne asennetaan vaihtolavan takimmaiseen osaan.
Käytännössä uuden lain edellyttämiä kilpiä on vähänlaisesti tarjolla, sillä niiden menekki on pientä.
Raskassarja-ketjuun kuuluvan Originatorin valikoimista löytyy kuitenkin sopiva malli.
– Alihankkijamme valmistaa moneen vaihtolavaan sopivaa kylttiä. Sitä samaa käytetään leveissä kuljetuksissa, Pöllä toteaa.
Raitojen kokoa eikä suuntaa ole tieliikennelaissa tässä kohdin määritelty, mutta yleensä niiden pitää olla vinossa. Kilpien tai maalauksen täytyy olla kooltaan vähintään 0,09 neliömetriä. Eli kyltti voi olla vaikka 30 x 30 cm tai kapeampi 100 cm x 9 cm.

Pelkät raidat oikeuttavat ajoon valoisaan aikaan. Jos mielii kulkea pimeällä, hämärällä tai muuten vastaavalla säällä, punaisen osan pitää heijastaa punaista valoa taaksepäin. Valkoinen osa puolestaan ei saa heijastaa valoa ollenkaan. Siksi moni valmis kyltti ei käy.
Originatorilla ja Raskassarja-ketjulla on kuitenkin saatavilla tähän tarpeeseen muokattuja kilpiä, joilla voi ajaa säällä kuin säällä. Samalla oli käynnissä selvitystyö, että voitaisiinko kehitellä kokonaan uusia materiaaleja.

Ylipitkiä vaihtolavoja merkittäessä punavalkoraitaisen kilven punaisen osan tulee olla heijastava, jos haluaa ajaa pimeään aikaan. Osa poliiseista ei ole hyväksynyt kilpiä, joissa valkoinen osa heijastaa valoa.

Toinen keino on asentaa vaihtolavan taakse heijastamattoman kyltin kaveriksi punainen valo, mutta se on usein kalliimpi ja työläämpi tapa. Kolmas vaihtoehto olisi kytkeä perävaunu ylipitkän lavan taakse.

Lakimuutoksella liikenne- ja viestintäministeriö halusi parantaa liikenteen turvallisuutta. Se toivoo, että uudet merkinnät vähentävät peräänajoja. Rungon taakse pitkälle ulottuvassa vaihtokuormakorissa taka-alleajosuoja jää yleensä kauas.

Teksti Sari Järvinen

Tieliikennelaki 110 §

Kuorman merkitseminen

Jos kuorma ulottuu ajoneuvon edessä ajoneuvon ääriviivan ulkopuolelle tai takana yli 1,00 metrin ajoneuvon ääriviivan ulkopuolelle, on kuorman uloin osa merkittävä punaisella tai punakeltaisella, vähintään 300 millimetriä korkealla ja 300 millimetriä leveällä merkkilipulla. Vaihtokuormakoria kuljetettaessa merkkilipun saa korvata vaihtokuormakorin takakulmiin sijoitetuilla, taaksepäin suunnatuilla punakeltaisin tai punavalkoisin raidoin varustetuilla kilvillä tai maalauksilla, joiden pinta-ala yhteensä vastaa merkkilipulle säädettyä. Kilpi tai maalaus saa heijastaa punaista valoa taaksepäin.

Pimeän tai hämärän aikana ja muulloinkin olosuhteiden sitä edellyttäessä on 1 momentissa tarkoitetun kuorman merkintään käytettävä edessä valkoista valoa eteenpäin näyttävää valaisinta ja valkoista heijastinta sekä takana punaista valoa taaksepäin näyttävää valaisinta ja punaista heijastinta. Vaatimusta ei sovelleta sellaiseen vaihtokuormakoriin, joka on varustettu 1 momentissa tarkoitetuin kilvin tai maalauksin, jotka heijastavat punaista valoa taaksepäin. Edellytyksenä on lisäksi, että ajoneuvo täyttää sen valaisimia koskevat näkyvyysvaatimukset myös vaihtokuormakorilla kuormattuna.

Ajoneuvon pituuden sen takana ylittävän kuorman merkitsemistä koskevia 1 ja 2 momentin säännöksiä ei tarvitse soveltaa ajoneuvoon, jolla vedetään perävaunua silloin, kun kuorma ei ylitä perävaunun takimmaista osaa yli 1,00 metrillä.

 

 

Käytännössä uuden lain edellyttämiä kilpiä on vähänlaisesti tarjolla, mutta Raskassarja-ketjun liikkeestä löytyy sopiva, muokattu malli.