UPM sulkee paperikoneen Raumalla

11.09.2019

UPM sulkee paperikoneen Raumalla

Vaikutukset näkyvät myös kuljetusalalla.

Rauman paperitehtaan puunhankinnalla on ollut laaja työllistävä vaikutus, joka on ulottunut myös kuljetuksiin, metsänsuunnitteluun ja -raivaukseen. Kuva UPM.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun ensimmäinen paperikone käynnistyi Raumalla. Nyt UPM suunnittelee sulkevansa pysyvästi kaupungin SC-paperikoneen ja myyvänsä Chapellen sanomalehtipaperitehtaan Grand-Couronnessa, Ranskassa. Suunnitelmien toteutuminen tarkoittaisi, että UPM:n SC-kapasiteetti pienentyisi 265 000 tonnilla ja sanomalehtipaperikapasiteetti 240 000 tonnilla.
UPM on sitoutunut kannattavuuden ylläpitämiseen ja sopeuttaa aktiivisesti tuotantokapasiteettiaan graafisen paperin kysynnän rakenteellisen laskun mukaisesti. Mainitut paperikoneet ovat tuotesegmenteissään kustannuskilpailukyvyltään UPM:n heikoimpia. Suunnitellut toimenpiteet edistävät yhtiön kokonaiskilpailukykyä ja liiketoiminnan tulosedellytyksiä pitkällä aikavälillä.

UPM Rauman PK2 on suunniteltu suljettavaksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Yhteistoimintaneuvottelut alkavat tänään. Kahden jäljelle jäävän paperikoneen tuotanto jatkuu Raumalla normaalisti. Arvioitu henkilöstön vähennys on 179 henkilöä.

Yhtiö käynnistää UPM Chapellen tehtaan myynnistä tarjousprosessin. Myyntiprosessi ei vaikuta toimituksiin asiakkaille. Jos UPM ei saa varteenotettavaa tarjousta vuoden 2020 tammikuun puoliväliin mennessä, prosessi tehtaan mahdollista sulkemista varten alkaa samalla, kun potentiaalisen ostajan etsiminen jatkuu. Tavoitteena on saattaa nämä prosessit päätökseen vuoden 2020 toisen neljänneksen loppuun mennessä. Chapellen tehtaalla työskentelee tällä hetkellä 236 henkilöä.

– Graafisten papereiden kysyntä Euroopassa on laskenut rakenteellisesti yli 10 vuotta. Tänä vuonna negatiivinen talouskehitys on korostanut laskua. Tänään julkaistut suunnitelmat ovat näin ollen tarpeellisia jäljelle jääneiden päällystämättömien sanoma- ja aikakauslehtipaperituotteiden tuotannon kannattavuuden varmistamiseksi. Ne tukevat sitoutumistamme pysyä graafisen paperin tuotannossa tehokkaana ja luotettavana kumppanina asiakkaillemme myös pitkällä aikavälillä, sanoo UPM Communication Papersin liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur.

UPM:n suunnitelmissa on perustaa Puolan Wrocławiin uusi palvelukeskus, johon yhdistetään erilaisia palveluita asiakkaille ja toimittajille sekä niihin liittyviä talouspalveluita. Tämä vaikuttaa yhteensä 168 työpaikkaan 11 eri toimipisteessä. Suunnitelmien mukaan uuden liiketoimintapalvelukeskuksen ensimmäiset käyttäjät ovat UPM:n taloushallinto, UPM Communication Papers ja UPM Raflatac. Tehtävien siirto toteutetaan vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen mennessä.

UPM kirjaa vuoden 2019 kolmannen neljänneksen vertailukelpoiseen tulokseen vaikuttavina uudelleenjärjestelykuluina 33 miljoonaa euroa (19 miljoonaa euroa kassavirtavaikutusta ja 14 miljoonaa euroa poistoja). Kulut muodostuvat pääosin Rauman PK2:n suunniteltuun sulkemiseen liittyen. Suunnitelman odotetaan tuovan noin 20 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Lähde: UPM