Tiet liukkaampia kuin luultu

28.11.2019

Tiet liukkaampia kuin luultu

Väylä yllättyi kokeiluhankkeensa tuloksista – tiet olivat liukkaampia kuin tiedettiin.

Kahdeksaan Helsingin ja Oulun väliä ajavaan kuorma- ja linja-autoon on asennettu ajokeliä mittaavia laitteita. Kuvan näkymä on otettu välillä Kemi-Oulu 28.11.2019. Kuva roadweather.online.

Väylällä sekä Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskuksilla on käynnissä yhteinen kokeilu, jonka tavoitteena on kerätä reaaliaikaista tietoa keliolosuhteista valtatie 4:llä.
Ensimmäisen talven mittaustulokset osoittavat, että teiden liukkautta havaittiin jonkin verran enemmän kuin alun perin oletettiin. Moottoriteiden kitkataso vaikutti tulosten perusteella selvästi yksiajorataisia tieosuuksia paremmalta, vaikka suuria laatueroja ei uusien laatuvaatimusten näkökulmasta pitäisi olla. Analyyseissa hoitourakoiden rajat näkyivät jonkin verran, mutta eivät erityisen selvästi.

Ajokeliä mittaavia laitteita on asennettu kahdeksaan Helsingin ja Oulun väliä ajavaan kuorma- ja linja-autoon. Kokeilun alustavien tulosten pohjalta järjestelmää jatkokehitetään ja talvihoidon toimenpiteiden kohdennusta parannetaan.

Valtatie 4 on valtakunnallisesti merkittävä päätie, jolla kulkee runsaasti muun muassa elinkeinoelämälle tärkeitä raskaita kuljetuksia. Ilmastonmuutos ja nopeat sään vaihtelut ovat vaikeuttaneet teiden talvihoitoa. Tulevaksi talveksi teiden talvihoitoon onkin osoitettu parannuksia muun muassa lisärahoituksella.

Kuvan näkymä on otettu välillä Kemi-Oulu 28.11.2019. Kuva roadweather.online.

Myös keliolosuhdetiedon hyödyntämisessä on potentiaalia väylien talvihoidon kehittämiseksi. Väylän ja kolmen ELY-keskuksen syksyllä 2018 käynnistämän kokeiluhankkeen tavoitteena on selvittää, miten reaaliaikaisen keliolosuhdetiedon kerääminen voidaan järjestää ja miten tietoa voidaan hyödyntää teiden talvihoidon suunnittelussa.

Kokeilu on käynnissä talvikausien 2018–2019 ja 2019–2020 ajan valtatie 4:llä. Raskaan liikenteen ajoneuvoihin asennetut optiset mittarit keräävät tietoa tienpinnan kitkaan, lämpötilaan sekä veden määrään ja olomuotoon liittyen. Lisäksi kokeilussa mukana oleviin autoihin asennetut kamerat tallentavat kuljettajan näkymää tielle. Kerättyä tietoa jaetaan karttapalvelun avulla avoimesti urakoitsijoiden kelikeskuksille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tilannekuvat: https://roadweather.online/

Lähde: Väylä