Kuljetusyritysten näkymät pitkästä aikaa myönteiset

17.06.2021

SKAL:n Kuljetusbarometrin 2/2021 mukaan joka kolmas kuljetusyrittäjä ennustaa kesäkaudelta kuljetusmäärien ja liikevaihdon kasvua. Positiivisia odotuksia on alueellisesti eniten Länsi-Suomessa ja kuljetuslajeittain säiliöliikenteessä, ympäristökuljetuksissa ja vaihtolavakuljetuksissa. Säiliökuljetusten kysynnässä näkyy liikenteen määrän kääntyminen kasvuun ja lisääntynyt teollisuuskemikaalien tarve. Teollisuusinvestoinnit ovat voimakkaassa kasvussa*. Koronatilanne tuo oman lisänsä kuljetuksiin, kun polttoainetta tarvitaan kotimaan matkailuun, öljyä lämmitykseen ja puutavaraa rakentamiseen ja remontointiin. Myös kotimaisen kaupan noususuhdanne heijastuu kuljetusten kysyntään. Ajosuoritteet kasvavat, kun yleinen toimeliaisuus lisääntyy.

Kalustoinvestoinnit kasvussa

Joka neljäs kuljetusyritys on uusinut kuorma-autokalustoaan alkuvuonna, ja lähes joka viides suunnittelee autokauppoja kesällä. Myös perävaunuja uusitaan. Hankinnoissa on kyse lähinnä kaluston uusimisesta, ei määrällisestä kasvusta. Etenkin raskaimmissa kuljetuksissa kalustohankinnat ovat seurausta kuljetusmäärien kasvusta. Autojen ja perävaunujen käyttöikä lyhenee kovassa käytössä. Lähes kaikki kalustohankintoja suunnittelevista ovat hankkimassa dieselkalustoa. Nestemäistä kaasua (LNG) hyödyntävää kalustoa on hankkimassa kuusi prosenttia vastanneista, ja sähkökäyttöistä kalustoa prosentti vastanneista.

Kustannukset kurittavat kuljetusyrityksiä

Kuljetusyrittämisen suurimmat haasteet on ajankohtaiskysymys, jonka toistamme säännöllisin väliajoin, edellisen kerran vuonna 2017. ”Kustannukset karkaavat käsistä” on säilyttänyt paikkansa suurimpana haasteena vuodesta 2012 alkaen. Polttoainekustannukset muodostavat työkustannusten jälkeen suurimman osuuden kuljetusyritysten menoista, noin 23 prosenttia. Fossiilisen dieselin polttoainevero on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana 63 prosenttia, yli 23 senttiä diesellitraa kohden. Se on huikea nousu pakollisissa menoissa. Jokainen sentti lisää veroa polttoainelitraan tarkoittaa noin 13 miljoonan euron vuotuista lisäkustannusta maanteiden tavaraliikenteelle. Ne eurot pitää yrittäjien kattaa. Tilanteen vaikeutta kuvaa, että ensimmäistä kertaa kärjen tuntumaan nousi haaste ”asiakkaiden sanelupolitiikka kuljetussopimuksissa”.

Kevään 2021 virkistynyt kysyntä vaikuttaa siihen, että osaavan työvoiman saatavuus on noussut kolmanneksi haasteeksi. Kesäksi tarvitaan osaavia tuuraajia, joita on rekrytoitu kyselyntekohetkellä. Joustamattomat ajo- ja lepoajat on siirtynyt haasteiden häntäpäähän. Myös kuljetuskaluston muuttuvat mitat ja massat koetaan vähäisempänä haasteena kuin ennen.

Viidennes haluaa kasvaa, joka kymmenes on lopettamassa

Joka viides kuljetusyrittäjä suunnittelee lisäävänsä autojen määrää. Se kertoo yleisestä yrityskoon kasvusta alalla. Kasvu voi lisätä mahdollisuuksia pärjätä esimerkiksi digitalisaatio- ja päästövähennystavoitteiden luomassa paineessa. Exitiä suunnittelevissa kuljetusyrittäjissä on todennäköisesti eläköityviä, mutta myös kasvaneiden kustannusten ja päästövähennysvaatimusten uuvuttamia toimijoita.

Kuljetusyritysten vahvuuksina palvelu ja ihmiset

Jos on haasteita, on kuljetusyrityksissä vahvuuksiakin. Suomalaiset kuljetusyritykset rakentavat tulevaisuuttaan kolmen keskeisen tekijän varaan: korkealaatuisen palvelun, osaavan henkilöstön ja läheisten ihmisten antaman tuen. Kolmas vahvuus on pehmeä arvo kovaksi mielletyllä toimialalla. Se kertoo siitä, kuinka suuri merkitys yrittäjän lähipiirillä on pk- ja mikroyritysten menestymiselle. Yleensä vahvuudet olivat hyvin samanlaisia kaikenkokoisissa yrityksissä. Korkealaatuinen palvelu on tärkein vahvuus kaikissa yrityksissä. Läheisten tuki jopa hieman korostuu henkilöstöltään kaikkein suurimpien yritysten vastauksissa. Isoilla yrityksillä on myös paremmat mahdollisuudet ottaa haltuun digitalisaatiota ja päästövähennyskeinoja.

*Teollisuusinvestoinnit: EK:n investointitiedustelu 8.6.2021

Lähde: SKAL ry