Laki toi varautumisvelvoitteen osalle yrittäjistä

01.04.2019

Laki toi varautumisvelvoitteen osalle yrittäjistä

Ammattipätevyyden voi osoittaa vuonna 2020 pelkällä kokeella.

Liikennepalvelulain kolmas vaihe lisää vaihtoehtoja liikennealan ammattipätevyyden suorittamiseksi. Kuva Juha Tuomi.

Jatkossa tieliikenteen raskaan kaluston kuljettajien perustason ammattipätevyys on mahdollista suorittaa myös direktiivin mukaisena ns. koemallina. Koemalli mittaa samaa osaamista kuin koulutukseen pohjautuva järjestelmä. Tieliikenteen ammattipätevyyksiä koskevien säännösten on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2020.

Taksinkuljettajan kokeesta poistettiin taksinkuljettajan paikallistuntemusta koskeva osuus alalle pääsyn helpottamiseksi. Luvanhaltija vastaa siitä, että kuljettajalla on riittävä vuorovaikutus- ja kielitaito sekä pääasiallisen toiminta-alueen paikallistuntemus. Taksinkuljettajan koetta koskevan muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1. huhtikuuta 2019. Päivämäärästä huolimatta kyseessä ei ole aprillipila.

Liikennepalvelulaki laajentaa poikkeusolojen varautumisvelvoitteen koskemaan myös tieliikenteen toimijoita. Varautumisvelvollisuus on aiemmin varmistettu jo rautatieliikenteen, raideliikenteen ja lentoliikenteen osalta. Suurimpien henkilö- ja tavaraliikenteen toimijoiden on laadittava valmiussuunnitelma vaara- ja onnettomuustilanteiden varalle. Vaatimus ei kuitenkaan koske taksiliikennettä eikä pieniä henkilö- ja tavaraliikenneyrityksiä.

Samassa hankkeessa valmisteltiin Suomen liittyminen YK:n sähköisiä rahtikirjoja koskevaan pöytäkirjaan. Tätä koskeva lakiehdotus hyväksyttiin jo joulukuussa 2018, ja sitä koskeva sääntely tulee voimaan 11.4.2019.

Merenkulussa pelastuslaitosten, poliisin ja Tullin aluksia koskevia pätevyys-ja miehitysvaatimuksia kevennetään. Niiden alukset jäävät yleisten pätevyys- ja miehitysvaatimusten ulkopuolelle, jos niillä on käytössään Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymä koulutusjärjestelmä.

Presidentti vahvisti hallituksen esityksestä liikennepalvelulain muutokset ja eräiden siihen liittyvät lait maaliskuun lopulla 2019.

Liikennepalvelulaki-hanke käynnistyi marraskuussa 2015. Hanke on toteutettu kolmessa vaiheessa sen sisällöllisen laaja-alaisuuden takia. Liikennepalvelulain ensimmäinen ja toinen vaihe ovat jo voimassa. Laki tuli pääosin voimaan 1. heinäkuuta 2018. Liikennepalvelulain kolmannen vaiheen lakien on tarkoitus tulla pääosin voimaan 1. huhtikuuta 2019.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö