Kuljetusala ilahtui sähkökuorma- ja pakettiautojen tuesta, vaikka muutama asia kummastutti

15.10.2021

Hallitus ehdottaa autoilijoille tukea uusien sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen sekä kuorma-autojen hankintaan. Jatkossa myös perävaunujen sähköistykseen saisi hankintatukea.
Kuljetus- ja logistiikka-ala otti esityksen pääosin positiivisin mielin vastaan antamissaan virallisissa lausunnoissa. Tosin alalle annettu vastaussaika oli poikkeuksellisen lyhyt.
Eräs seikka herätti ammattiautoilijoissa kummastusta. Vetyä ei mainita tukimuodoissa.
– Vetykäyttöisille autoille ei ole kaavailtu tukea laisinkaan, vaikka esitetyn lain voimassaoloajaksi on kaavailtu viittä vuotta. Tekniikan kehitys on vaihtoehtoisten käyttövoimien osalta kiivasta ja jo nyt on myynnissä vetykäyttöisiä ajoneuvoja, joten olisi hyvä huomioida myös lain esitettynä voimassaoloaikana markkinoille tulevat vaihtoehdot, ettei lakia tarvitsisi avata sen voimassaoloaikana, Rahtarit ry:n Kima Timo toteaa.

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevien kuorma-autojen hankintatuki ei saisi esityksen mukaan ylittää 40 prosenttia vastaavan dieselkäyttöisen kuorma-auton hinnasta.
– Kuorma-autojen hinnat tuntuvat olevan kovinkin salaista tietoa ja siitä johtuen herää kysymys, kuinka Traficom pystyy määrittelemään tuen suuruuden, kun kummallekaan mallille ei löydy ns. listahintaa? Vaarana on, että autojen myyjät voivat keinotekoisesti hinnoitella autoja tukisummien manipuloimiseksi, Timo pohtii.
Lisäksi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien ajoneuvojen päällirakenteiden kustannukset voivat olla suuremmat kuin perinteisten päällirakenteiden. Tämän asian lisäystä toivottiin esitykseen.

Taksiala ei täysin ollut tyytyväinen esityksen sisältöön. Vain yksityishenkilöille lupaillaan tukea täyssähköisten henkilöautojen hankintaan, vaikka ammattimaisessa henkilöautoliikenteessä ajetaan suurimmat ajosuoritteet vuositasolla ja sitä kautta saataisiin suuremmat päästövähennykset aikaiseksi.
– Nykyinen ehdotusmalli jättää taksialan ammatinharjoittajat eriarvoiseen asemaan verrattuna pakettiautoilla operoiviin ammatinharjoittajiin. Pakettiautoa voidaan käyttää myös taksiliikenteessä, Timo huomauttaa.

SKAL puolestaan oli huolissaan tuen riittävyydestä ja toivoo, että määrärahaa varataan riittävästi. Hallitus esitti vuoden 2022 budjetissa 6 miljoonaa euroa hankinta- ja konversiotukiin.
Luonnoksessa sähkökäyttöisen kuorma-auton tukea ehdotetaan myönnettäväksi 8 000 – 50 000 euroa ajoneuvon ja yhdistelmän koon sekä akun nettokapasiteetin perusteella. SKAL:in mielestä sähkökuorma-autojen hankintatuen kriteereistä pitäisi poistaa akun nettokapasiteetti. Se rajaa tarpeettomasti ajoneuvojen tukitasoa eikä ole tarkoituksenmukainen ohjaustoimi kaluston valikoitumisen kannalta. Auton suurin sallittu kokonaismassa on riittävä kriteeri kuvaamaan auton kokonaishintaa markkinassa, jossa ajoneuvojen tarjonta on vielä niukkaa.

Tiivistelmä tukimuodoista

1) Uusi hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille

Tukea voitaisiin myöntää sähkökäyttöisen pakettiauton hankintaan porrastetusti kokoon perustuen 2 000, 4 000 tai 6 000 euroa. Kaasukäyttöisen pakettiauton tuki olisi 2 000 euroa. Tukea voisivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.

2) Uusi hankintatuki sähkökäyttöisille kuorma-autoille ja nykyisen kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuen korottaminen

3) Nykyistä täyssähköautojen hankintatukea jatkettaisiin. Lisäksi bensiiniauton muuttamista etanoli- tai kaasukäyttöiseksi tuettaisiin.

Teksti Sari Järvinen, Kuva Volvo Trucks sähkökuorma-auto

 

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien ajoneuvojen päällirakenteiden kustannukset voivat olla suuremmat kuin perinteisten päällirakenteiden. Tämän asian lisäystä toivottiin esitykseen.