Kemin biotuotetehtaalle ympäristölupa

18.12.2020

Kemin biotuotetehtaalle ympäristölupa

AVI myönsi ympäristöluvan Metsä Fibren biotuotetehtaalle

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myönsi 18.12.2020 ympäristö- ja vesitalousluvat Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalle. Päätösvalmius Kemin biotuotetehtaan investoinnista on tämän hetken käsityksen mukaan mahdollista saavuttaa alkuvuonna 2021.

Toteutuessaan investoinnin arvo olisi 1,5 miljardia euroa eli kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Koko suorassa arvoketjussaan Suomessa biotuotetehdas työllistäisi yhteensä noin 2 500 henkilöä, mikä tarkoittaisi 1 500 henkilön lisäystä nykytilanteeseen. Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa metsänkorjuuseen ja kuljetuksiin.

Biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on korkea ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkuus. Selvästi kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas alittaisi Kemin nykyisen sellutehtaan voimassa olevan ympäristöluvan päästörajat. Biotuotetehdas rakennetaan parhaan käyttökelpoisen BAT-tekniikan (Best Available Techniques) mukaan ja osin jopa tätä edistyksellisemmästä tekniikasta, jota edustavat esimerkiksi jätevedenpuhdistamo ja rikkihappolaitos. Biotuotetehtaan investointi olisi 1,5 miljardia euroa ja tehtaan rakentaminen kestäisi noin kaksi ja puoli vuotta.

Biotuotetehdas valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Biotuotetehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus olisi korkea, 250 %. Tämä vahvistaisi entisestään Metsä Groupin merkittävää asemaa kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvana sähköntuottajana.

Metsä Fibre järjestää ympäristöluvasta virtuaalisen yleisötilaisuuden tiistaina 29.12.2020 kello 18.00–19.30. Suora lähetys on nähtävillä Metsä Fibren verkkosivuilla osoitteessa www.metsafibre.fi ja Metsä Groupin YouTube-kanavalla www.youtube.com/metsagroup.