Ilkka Herlin sijoitti 1,5 miljoonaa raskaan liikenteen polttoaineita valmistavaan yritykseen

21.12.2021

Nordic Ren-Gas Oy on heinäkuussa 2021 perustettu yritys, joka aikoo toteuttaa Suomeen hajautetun vedyn ja P2X-metaanin tuotanto- ja jakeluverkoston raskaan maantieliikenteen käyttöön. Yhtiö on lähtenyt syksyn aikana aktiivisesti toteuttamaan ensimmäisiä P2X-kaasupolttoaineiden tuotantoprojekteja yhdessä suomalaisten energiayhtiöiden kanssa. Yhtiö on saanut 1,5 miljoonan euron pääomasijoituksen Ilkka Herlinin sijoitusyhtiöltä tukemaan kasvua.

Nordic Ren-Gas Oy aikoo toteuttaa vedyn ja P2X-metaanin tuotantohankkeita raskaan maantieliikenteen käyttöön. Yhtiö tavoittelee P2X-metaanin hankkeilleen noin 300 MW tuotantotehoa vuoteen 2030 mennessä. Ren-Gasin oman arvion mukaan sen tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta. Lisäksi polttoaineiden tuotantoprosessissa syntyvästä hukkalämmöstä tuotetaan hiilidioksidivapaata kaukolämpöä, mikä vähentää päästöjä energiasektorilla.

Ren-Gas tulee hankkimaan 1 200 MW uutta kotimaista tuulisähköä tuotantolaitostensa energianlähteeksi. Tuulisähköllä valmistetaan ns. vihreää vetyä elektrolyysiprosessin avulla. Vihreään vetyyn yhdistetään teollisuusprosessista kaapattua hiilidioksidia, jolloin syntyy uusiutuvaa kaasupolttoainetta raskaan liikenteen käyttöön.

Lähde: Ren-Gas