HKL:stä tulee yritys – Vantaalla mahdollisuus tulla mukaan

24.09.2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.9. HKL:n yhtiöittämisen. Yhtiöittäminen tarkoittaa nykyisen liikelaitosmuotoisen HKL:n muuttamista osakeyhtiöksi yhtenä kokonaisuutena lukuun ottamatta metrotoimintojen omistus- ja järjestämisvastuita, jotka siirtyvät yhtiöön myöhemmin. Suunnitelman mukaan kaupunkiliikenneyhtiö aloittaa varsinaisen toimintansa vuoden 2022 alussa.

– Kaupunkiraideliikenne on 2020- ja 2030-luvuilla laajenemassa vahvasti. Kyvykkyytemme näiden laajennusten tekemiseen ja yhteiskunnan tarpeisiin vastaamiseen yhtiömuodossa on parempi. Lisäksi seudullisen raideliikenteen mittakaavaedut voidaan yhtiömuodossa parhaiten lunastaa kaupunkilaisten hyödyksi. Tämä tarkoittaa niin parempaa laatua kuin säästyneitä kustannuksia, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Yhtiöittäminen mahdollistaa myös Vantaan kaupungin mukaantulon yhtiön omistajaksi Vantaan näin päättäessä. Vantaa on osaltaan tekemässä päätöstä vielä syksyn 2021 aikana. Yhtiön osakkaina voivat tulevaisuudessa olla myös Espoo ja muut Helsingin seudun kunnat, joilla on yhtymäkohtia seudulliseen raitioliikenteeseen.

Yhtiömuodon katsotaan tukevan nykyistä liikelaitosmallia paremmin muun muassa tehokkaampaa joukkoliikenneinvestointeihin ja -omaisuuteen sitoutuneiden pääomien hallintaa, joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskustannusten läpinäkyvyyttä sekä suurten joukkoliikennehankkeiden suunnitelmallista ja onnistunutta läpivientiä.

Perustettavan kaupunkiomisteisen yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa. HKL:n koko henkilöstö siirtyy yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä. Työsuhteen etuihin tai ansiotasoon ei ole tulossa merkittäviä muutoksia hallintomuodon muuttuessa.

Yhtiö kuuluisi Helsingin kaupungin konserniohjauksessa kaupunkiympäristön apulaispormestarin toimialaan. Yhtiön omistajastrategialuonnoksessa sen tehtäväksi on määritelty yhteiskunnallisen edun maksimointi tuottamalla kestävän liikkumisen palveluja, hallinnoimalla niihin liittyvää infraa, varikoita ja vaunukalustoa sekä toteuttamalla niihin liittyviä investointihankkeita pääkaupunkiseudun alueella laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Lähde: HKL / Kuva Tom Toikka