Vaihtokuormakorista tulee kuorma

02.03.2020

Vaihtokuormakorista tulee kuorma

Vaihtokuormakorin peräylitys saa olla enintään kaksi metriä.

Vaihtokuormakoreja ja -lavoja koskee 1.6.2020 alkaen samat lakisäädökset esimerkiksi mitoituksineen kuin muitakin kuormia. Tämä SKJ Kuljetus Oy:n vaihtokuormalava täyttää hyvin uudet normit. Kuva Ilpo Lommi.

Vaihtokuormakorit eivät saa ulottua auton takana kahta metriä etäämmäksi ajoneuvon kiinteästä uloimmasta osasta kesäkuun alusta 2020 voimaan tulevan tieliikennelain mukaan. Edessä suurin sallittu ulottuvuus on yksi metri. Vaihtokuormakorin leveys ei saa ylittää 0,35 metriä ajoneuvon etuakselin kohdalta mitattuna.

Kuopiolaisen SKJ Kuljetus Oy:n toimitusjohtaja-yrittäjä Jani Tarvainen pitää vaihtokuormakoreja ja -lavoja koskevaa lakiuudistusta asiallisena ja varsinkin turvallisuusnäkökulmilla perusteltuna. Tosin ylipitkiä vaihtokuormakoreja ja -lavoja näkyy liikenteessä enää hyvin vähän.

– Meillä on kaksi kuorma-autoa ja kuusi vaihtokuormalavaa. Niiden mitoitukset täyttävät uuden lain vaatimukset. Vaihtokuormalavat sopivat hyvin neliakselisille kuorma-autoillemme eivätkä ne juurikaan ylitä auton perää. Säilytän ilman muuta vaihtokuormalavat, koska ne parantavat palvelumme monipuolisuutta ja kustannustehokkuutta.

– Kuljetamme vaihtokuormalavoilla muassa energialaitoksen jätetuhkaa, soraa ja asfalttia. Vaihtokuormalavojen koukkukiinnitys on tehnyt niiden vaihdon kätevämmäksi kuin aiemmalla vaijerikelausmenetelmällä, kertoo Jani Tarvainen.

Savon Kuljetus Oy:n toimitusjohtaja Jyri Kuivala ei ota kantaa vaihtokuormakoreja koskevan tieliikennelain uudistukseen, mutta toivoo lainsäädännöltä ennustettavuutta.
– Toivon, etteivät muutokset tule yllättäen eikä liian tiheään, jotta ne voidaan ottaa huomioon investoinneissa. Lisäksi säädösvalvonnan on oltava tasapuolista kaikille kuljetusyrityksille, Kuivala sanoo.

Myös tieliikennelain uudistusta valmistellut liikenneneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä SKAL ry:n edustajat pitävät vaihtokuormakoreja koskevaa lakia tärkeänä turvallisuusparannuksena.

– Vaihtokuormakorit ovat olleet paljolti tulkinnanvaraisia ja osittain lainsäädännön ulkopuolella. Niiden mitoitukset ovat Suomessa olleet varsin kirjavat. Suurin turvallisuusriski syntyy peräänajoissa, kun kuorma-auton rungon taakse ulottuvassa vaihtokuormakorissa jää taka-alleajosuoja yleensä kauas sen alle, toteaa Kiiski.

– Aiemmin on vaihtokuormakorien mitoituskäytäntö ollut hieman villiä etenkin takaylityksissä. Ei se ongelma kuitenkaan ole eikä niistä liene pahempia vahinkojakaan aiheutunut. Pitkillä takaylityksillä olevia vaihtokuormakoreja ei ole enää paljoa käytössä. Pääosin niillä kuljetetaan kappaletavaraa, esimerkiksi kierrätysromua, purua tai soraa, SKAL ry:n Itä-Suomen yksikön toiminnanjohtaja Heikki Lappalainen toteaa

– Enemmän kuormaushaasteita tulee työkoneiden kuten kaivurien ja rakennusnosturien lavettikuljetuksissa. Yleensä ne ovat tarkkaan säädeltyjä erikoiskuljetuksia, kertoo Lappalainen.

Teksti ja kuvat: Ilpo Lommi