Destian liikevaihto nousi ennätyslukemiin – inflaatio söi tulosta

09.03.2023

Vuonna 2022 Destia teki historiansa korkeimman liikevaihdon: 603,4 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna yllettiin 574,8 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2022 oli 20,0 miljoonaa euroa, joka laski hieman edellisvuoteen verrattuna (21,5).

Destian kannattavuus oli vakaa haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Kannattavuutta paransi liikevaihdon suotuisa kehitys, kun taas tilikauden tulosta rasitti merkittävä kustannusinflaatio.

– Vuosi 2022 oli muutosten vuosi. Integraatiomme osaksi uutta omistajaamme Colasia eteni vauhdikkaasti, liikevaihtomme jatkoi vakaalla kasvu-uralla ja toimenpiteemme kohti hiilineutraalia Destiaa tuottivat tulosta. Toisaalta viime vuotta varjostivat geopoliittinen- ja energiakriisi sekä inflaatio, erityisesti kohonneet polttoaine- ja materiaalikustannukset. Haastavassa toimintaympäristössä kannattavuutemme oli kuitenkin vakaa, jälleen yksi historiamme parhaita, toimitusjohtaja Tero Kiviniemi kommentoi.

Kunnossapitopalvelut ovat Destian liiketoiminnan perusta. Markkinaosuus maanteiden hoitourakoista on pysynyt suhteellisen tasaisena ja on nyt 47 prosenttia.

Strategian mukaisesti Destia jatkoi ratarakentamisen kehittämistä Colasin kanssa. Tämän hetken suurin hanke, Kalasatamasta Pasilaan -raitiotie Helsingissä, etenee suunnitellusti. Menneen vuoden aikana toteutettiin onnistuneesti myös Kontiomäki-Pesiökylä-radan päällysrakenneurakka Kainuussa.

Energiapalvelut-liiketoimintamme merkitys Destialle kasvaa. Yritys keskittyy erityisesti uusiutuvan energian rakentamiseen sekä voimajohto- ja sähköverkkorakentamiseen.

Infrarakentaminen vähenee

Toimintaympäristön heikko ennustettavuus luo epävarmuutta näkymille vuoteen 2023. Tämän hetken näkymän mukaisesti Suomen rakentamisen markkina kokonaisuutena laskee ja infrarakentamisen markkinoiden arvioidaan jatkavan laskua myös vuonna 2023.

Tiettyjen osa-alueiden uskotaan kuitenkin kasvavan, kuten energiarakentamisen ja teollisten hankkeiden investointien. Useat kaupungit jatkavat kaupunkien kehittämistä, raideliikenteen investointeja sekä näihin liittyvän infran rakentamista.

Lisäksi valtion 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma parantaa pidemmän aikavälin näkyvyyttä merkittävien liikenneväylien investointeihin Suomessa, olettaen, että valtio kykenee suunnitelmaa lähivuosina myös toteuttamaan.

Lähde:
Destian tilinpäätös ja vuosikertomus vuodesta 2022 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla: https://www.destia.fi/tietoa-meista/taloudellinen-informaatio/