Ammattidiesel jäi taas pois budjetista

13.08.2020

Ammattidiesel jäi taas pois budjetista

SKAL kritisoi Vanhasen budjettiehdotusta, joka nostaa parafiinisen dieselin verotusta.

Vuoden 2021 budjettiehdotus perustuu viennin toimintaedellytysten turvaamiseen muun muassa alentamalla teollisuuden käyttämän sähkön verotus EU-minimiin. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n mielestä samaa logiikka tulee soveltaa myös tavaraliikenteen hyödyntämään dieseliin, joka on keskeinen viennin polttoaine. Hallitusohjelman ammattibiodiesel-ratkaisua ei näy toimenpiteissä. Sen sijaan puhtaimpien diesellaatujen verotusta ollaan edelleen nostamassa.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen mukaan Suomen tavoitteena on parantaa viennin toimintaedellytyksiä ja siksi teollisuuden sähköveroa alennetaan EU:n minimitasolle. Budjettiehdotuksessa verolinjauksissa ei kuitenkaan huomioida maantiekuljetusten merkitystä viennin kilpailukykyyn. Suomen tavaraliikenne perustuu pitkiin ja painaviin ajoneuvoyhdistelmiin. Kaasu ja sähkö eivät sovellu tämän kokoluokan kuljetuksiin, vaan niihin tarvitaan yhä kalliimpaa dieseliä.

Kymmenessä vuodessa dieselin polttoaineveroa on korotettu yhteensä yli 60 prosenttia. Elokuun alussa tuli voimaan korotus, joka nosti kuljetuskustannuksia Suomessa lähes 80 miljoonalla eurolla vuodessa. Veronkorotus tuli pahimpaan mahdolliseen aikaan koronatilanteen ja matalasuhdanteen jatkuessa.

Budjettiehdotus sisältää myös nyt lausunnolla olevan, jo syksyllä 2019 keskustelua herättäneen, parafiinisen dieselin veronkorotuksen. Veronkorotus kohdistuu myös jätteistä valmistettuun, ympäristöystävälliseen uusiutuvaan dieseliin. Parafiinisiin dieseleihin lukeutuu myös fossiilisia laatuja, joista parafiinin avulla syntyy vähemmän haitallisia lähipäästöjä. Parafiinisen dieselin verotuksen nostaminen aromaattisen dieselin tasolle sotii hallitusohjelman ympäristötavoitteita vastaan. Suomen ajoneuvokanta on iäkästä, jolloin diesellaadulla on merkitystä lähipäästöjen kannalta.

SKAL esittää, että Suomessa otetaan käyttöön hallitusohjelmaan kirjattu ammattidiesel, jolla lievennettäisiin tehtyjen polttoaineveronkorotusten vaikutusta kuljetusyrityksille. Kyseessä on monessa EU-maassa käytettävä veroratkaisu, jolla alennetaan tavaraliikenteessä käytettävän dieselin verotusta. Tämä parantaisi Suomen viennin kilpailukykyä.

– Toistuvat veronkorotukset ovat lisänneet vuotuisia logistiikkakustannuksia yli 300 miljoonalla eurolla ja kurittaneet sekä kuljetusalaa että Suomen vientiä. Vetoamme hallitukseen, että se budjettiriihessä näkee kuljetusalan tilanteen! Nyt on otettava käyttöön ammattidiesel, sanoo SKAL:n puheenjohtaja, talousneuvos Teppo Mikkola.

Lähde: SKAL