Aholan tulos kasvoi

14.08.2020

Aholan tulos kasvoi

Ahola Transport -konsernin liikevaihto laski, mutta liikevoitto parani.

Ahola Transport -konsernin liikevaihto laski vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myyntikate ja liikevoitto paranivat kuitenkin selvästi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Konsernin mukaan tuloksen paraneminen johtuu yhtiön oman toiminnan tehostumisesta.

Koronavirusepidemian vaikutus toimintaan kevään aikana on ollut suhteellisen vähäistä. Kuljetusvolyymit ovat vähentyneet joillakin segmenteillä, mutta uusien asiakkuuksien ja muiden segmenttien kasvun myötä konserni on onnistunut tasapainottamaan tavaravirtoja. Konsernin osavuosiraportin mukaan Ahola Transportin dynaamiset kuljetusratkaisut toimivat erinomaisesti myös markkinoiden häiriötilanteessa ja niiden avulla pystytään tarjoamaan korkealaatuista palvelua asiakkaille myös poikkeustilanteessa.

Konsernin puolivuosikatsaus tammikuu – kesäkuu 2020

  • Liikevaihto oli 50 846 t€ (53 153 t€)
  • Liiketulos oli 2 954 t€ (1 409 t€)
  • Tulos oli 2 114 t€ (965 t€)
  • Tulos per osake oli 0,143 € (0,065 €)
  • Oma pääoma per osake oli 0,77 € (0,64 €)

Kaikilla markkina-alueillamme on vallinnut kevään aikana suurta epävarmuutta, lähinnä koronepidemiasta johtuen. Perusteollisuuden volyymit ovat vähentyneet, mutta kuluttajamarkkinoiden volyymit ovat lisääntyneet kevään aikana. Konsernin investoinnit lämpösäädeltyihin kuljetuksiin ovat päässeet hyvin käyntiin. Ahola Transport-konserni on myös jatkanut suunnitelman mukaisia investointeja liikenteen ja logistiikan digitaalisiin ratkaisuihin.

Ahola Transport-konsernin rahoitustilanne parani vuoden 2020 alussa. Kasvanutta rahoitusvarallisuutta käytettiin taseen tehostamiseen.

Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto on kehittynyt konsernin odotuksien mukaisesti, mutta tehokkuus on huomattavasti kasvanut ja siten liikevoitto on parantunut merkittävästi. Markkinanäkymät toiselle vuosipuoliskolle ovat epävarmoja, johtuen jälleen pääosin meneillään olevasta koronaepidemiasta ja epävarmuudesta siitä, miten se vaikuttaa markkinoidemme talouteen.

Oyj Ahola Transport Abp:n hallitus pitää voimassa aikaisemmin 16.6.2020 antamansa ennusteen. Hallitus ennustaa liiketuloksen 2020 paranevan selvästi edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka liikevaihdon ennustetaan jäävän edellistä vuotta alhaisemmaksi. Tuloksen paraneminen johtuu oman toiminnan tehostamisesta.

Lähde: Oyj Ahola Transport Abp