Vanha kuormuri sähkökäyttöiseksi

23.10.2020

Vanha kuormuri sähkökäyttöiseksi

Seitsemän vuotta vanha Scania muutetaan sähkökuorma-autoksi Tampereella.

Stara eRetrofit -hanke selvittää Staran seitsemän vuotta käytössä olleen kuorma-auton sähköistämisen mahdollisuudet ja onko sähköistäminen taloudellisesti kannattavaa. Kuva Jarmo Marles.

Pian tiedetään, mitä vanhan kuormurin muuttaminen sähköiseksi vaatii ja millaiset ovat muutostyön kustannukset. Tätä selvittää Stara eRetrofit -hanke, jossa muutetaan ensin kuormuri sähköiseksi, seurataan sen toimintaa työajossa ja todennetaan sähköistämisen kustannukset. Muutostyö on jo hyvässä vauhdissa – Starassa uskotaan, että vuodenvaihteessa kuorma-auto nähdään töissä kaupungilla.

Raskaan liikenteen sähköistyminen etenee henkilöautoja hitaammin johtuen muun muassa ajoneuvokannan ja työkoneiden pitkästä käyttöiästä. Tällä hetkellä sähkökäyttöinen raskas kalusto on myös kallista ja saatavuus on rajallista. Uusien sähköajoneuvojen hankinta tarkoittaisi nykyisestä kalustosta luopumista, mikä ei ole taloudellisesti eikä ekologisesti järkevä ratkaisu.

Hanketta koordinoivat Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki sekä Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara. Muutostyön teknisenä toteuttajana toimivat Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT. Hankkeen rahoittaa Helsingin kaupungin innovaatiorahasto. Tavoitteena on viedä liikennettä kohti hiilineutraaliutta.

“Kehitystyötä voidaan hyödyntää kaluston sähköistämisessä laajemminkin, jos tämä hanke osoittautuu kannattavaksi”, toteaa Staran logistiikan kehityspäällikkö Paavo Lehmonen.

Projektiin valittu Scania P320 6×2 purettiin ja siirrettiin Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) pajalle keväällä 2020. Lokakuussa autoon asennettiin uutta sähköistä voimalinjaa ja testattiin järjestelmiä. Ensimmäisiin koeajoihin toivotaan päästävän ennen talvea. Toiveissa on saada sähkökuormuri pilottiajoon ja hyväksyntöjen jälkeen normaaliin työajoon vuodenvaihteessa.

Helsingin kaupungin ilmastotavoitteiden kannalta on oleellista, että sähköisen ajoneuvokannan yleistymistä voidaan merkittävästi nopeuttaa. Stara eRetrofit tarttuu haasteeseen kehittämällä ratkaisuja, jotka lisäävät osaamista ja nopeuttavat muutosta vähäpäästöisen liikenteen saavuttamiseksi. Kyseessä on tutkimushanke, joka luo täysin uutta tietoa raskaan ajoneuvokannan käyttökustannuksista ja palvelutarpeista. Hanke luo laajan ekosysteemin liittyen muun muassa sähköisen raskaan liikenteen konversioihin, yhteiskäyttölatureihin, reittioptimointiin, kunnossapitoon sekä esineiden internetiin eli IoT:hen.

Lähde: Forum Virium Helsinki