Pienten kuorma-autojen myynti kasvoi

04.01.2019

Pienten kuorma-autojen myynti kasvoi

Volvo säilytti johtoaseman Suomen eniten rekisteröitynä kuorma-autona. Ford yllätti tulemalla sijalle neljä.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin vuonna 2018 yhteensä 3 897, joka 12,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Kuorma-autojen kysynnän kasvu johtuu pääosin pienten alle 6 tonnin kuorma-autojen kysynnän kasvusta. Yli 16 tonnin kuorma-autoja rekisteröitiin 2 904, joka on 1,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Keskikokoisten 6–16 tonnin kuorma-autojen rekisteröintien määrä oli 2,9 prosenttia pienempi kuin vuonna 2017. Suurten ja keskikokoisten kuorma-autojen ensirekisteröintien on ennakoitu pysyvän samalla verrattain korkealla tasolla myös tänä vuonna. Pienten kuorma-autojen kysynnän on ennakoitu kääntyvän maltilliseen vähenemään.

Lähde: Tilastokeskus / Traficom

Ford nousi Ivecon ja Sisun ohi neljänneksi ensirekisteröintitilastossa. Vuonna 2017 niitä myytiin Suomessa 52 kappaletta, vuonna 2018 peräti 228. Myös Toyota Truck Mastersin ensirekisteröinnit lisääntyivät.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin viime vuonna 475, joka on 7,6 prosenttia vuotta 2017 vähemmän. Linja-autojen ensirekisteröintien määrän on ennakoitu vuonna 2019 kasvavan, sillä tälle vuodelle on tulossa useita kaupunkiliikenteen kilpailutuksia. Sen sijaan kaukoliikenteen kaluston uusimismahdollisuudet ovat nykyisessä kilpailutilanteessa rajallisia. Kokonaiskysynnän on ennakoitu kasvavan 560 linja-autoon.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin samaan tahtiin kuin vuonna 2017. Vuonna 2018 rekisteröitiin 15 515 uutta pakettiautoa, kun vastaava määrä vuonna 2017 oli 15 525. Joulukuussa ensirekisteröitiin 1 104 pakettiautoa, sekin saman verran kuin vuoden 2017 joulukuussa. Yli 15 000 pakettiauton rekisteröintimäärä on verrattain korkea, se ylitettiin 2010-luvulla ensimmäisen kerran vasta vuonna 2017. Pakettiautojen ensirekisteröintien määrää jarrutti vuosikymmenen alkuvuosina talouden taantuma. Vuonna 2019 ensirekisteröintien on arvioitu pysyvän noin 15 500 pakettiauton tasolla.