Kuljetusyrittäjät palkitsi vasemmistopoliitikon

16.01.2019

Kuljetusyrittäjät palkitsi vasemmistopoliitikon

SKAL luovutti vuoden 2018 Kuljetuskuutio-palkinnon europarlamentaarikko Merja Kyllöselle.

Kainuulainen Merja Kyllönen aloitti uransa valtakunnanpolitiikassa kansanedustajana (Vas.) vuonna 2007. Hän toimi liikenneministerinä vuosina 2011–2014. KUVA NICK TULINEN

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n mielestä entinen liikenneministeri Kyllönen on merkittävällä tavalla puolustanut suomalaisen maanteiden tavaraliikenteen etuja EU:n lainvalmistelussa. Kyllönen on toiminut Euroopan parlamentissa liikenteen säännöksiä valmistelevan TRAN-valiokunnan jäsenenä ja vaikuttanut aktiivisesti maanteiden tavaraliikenteen kannalta keskeisen säädöskokonaisuuden, liikkuvuuspaketin (mobility package) painotuksiin Suomen kannalta myönteisellä tavalla. Kyllösen ryhmä Euroopan parlamentissa on Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto.

Liikkuvuuspaketin käsittelyssä Merja Kyllönen on lähetettyjä työntekijöitä koskevan säädösehdotuksen esittelijänä pyrkinyt ratkaisuun, jossa muun muassa kabotaasiliikenteessä* kuljettajalle maksettaisiin kunkin maan sisäisessä liikenteessä edellytettyä palkkaa. Tämä loisi perustan tasapuoliselle kilpailulle sekä harmaan talouden torjunnalle kuljetusmarkkinoilla. SKAL:in mukaan Kyllönen on edistänyt tasapuolista kilpailua myös Suomen sisäisillä kuljetusmarkkinoilla tekemällä kirjallisen kysymyksen Euroopan komissiolle traktoreiden erityisasemasta kaupallisessa tavaraliikenteessä.

Maanteiden tavaraliikenteen toimintaympäristön edistäminen Suomen kansallisia etuja palvelevalla ja kestävällä tavalla oli perusteena, kun SKAL:n hallitus myönsi Merja Kyllöselle vuoden 2018 Kuljetuskuutio-palkinnon:
– Suomen kaltaisella pienellä maalla ei ole EU:ssa paljonkaan sananvaltaa, ellemme tee tiivistä yhteistyötä kaikkien päätöksentekoon osallistuvien tahojen kanssa. Merja Kyllönen on osannut verkostoitua ja hän on toiminut Suomen ja kuljetusalan hyväksi, toteaa SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola.

Lähde: SKAL ry

*Kabotaasiliikenteen nykyinen säännös: Suomeen toisesta EU- tai ETA-maasta tulevalla ajoneuvolla on kansainvälisen kuljetuksen jälkeen oikeus tehdä kolme maan sisäistä kabotaasikuljetusta seitsemän vuorokauden aikana.