Kaksitonniset pakettiautot vapautumassa rekisteröinnistä – kansainvälisen liikenteen vaatimukset tiukentuvat

22.10.2021

Jos hallituksen esitys menee läpi, helmikuusta 2022 lähtien kahden tonnin painoisten pakettiautojen ammattikäyttö helpottuu. Niitä ei enää tarvitsisi rekisteröidä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, vaikka niillä ajettaisiin ammattimaista tavaraliikennettä.
Sen sijaan 2,5 – 3,5 tonnin pakettiautoille on tulossa lisävelvoite. Tavaraliikenteen rekisteröinnin lisäksi Traficomille tulee ilmoittaa Y-tunnus.

Mikäli samalla pakettiautolla ajaa tavaraa ulkomaille, säännöt tiukentuvat 21.5.2022 alkaen. Kokonaismassaltaan 2,5 – 3,5 tonnin pakettiautolle tulee hakea tavaraliikennelupa. Nyt lupa vaaditaan vain yli 3,5 tonnin autoilta.
Tällöin liikenteenharjoittajaa koskee pysyvää ja tosiasiallista toimipaikkaa koskeva peruste ja vakavaraisuuden vaatimus, joka on määritelty EU:n tavaraliikennelupa-asetuksessa. Ne ovat kuitenkin kevyempiä kuin yli 3,5-tonnisten ajoneuvojen kohdalla.
Samat säännöt koskevat vastaavan painoisia ajoneuvoyhdistelmiä.

Kansainvälisiä sääntöjä ollaan tiukentamassa, sillä alle 3,5-tonnisten ajoneuvojen käyttö on ammattiliikenteessä lisääntynyt. Hallituksen mukaan uudet säännöt helpottavat valvontaviranomaisten työtä ja ehkäisevät harmaata taloutta.

SKAL ry piti muutoksia oikeansuuntaisina, mutta pelkäsi niiden monimutkaistavan säädöstä entisestään. Yhdistys haluaisi, että tavaraliikennelupavaatimukset koskisivat myös kotimaista 2,5 – 3,5 tonnin liikennettä.

Samalla hallitus esitti muutoksia liikennepalvelulakiin sekä ylikuormamaksusta ja työtekijöiden lähettämisestä annettuihin lakeihin. Esityksessä ehdotetaan myös kuljetuksen tilaajan vastuiden laajentamista, kun kyseessä on ylikuormilla ajo tai ajo- ja lepoaikojen rikkominen.
EU-asetuksesta johtuvia uusia kuljettajien ajo- ja lepoaikoihin liittyviä muutoksia on jo tullut voimaan.
Muutokset liittyvät niin sanotun EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin voimaan saattamiseen Suomessa.
Hallituksen eduskunnalle 21.10.2021 antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka jälkeen asia siirtyy valiokunnan kautta täysistuntoon.
Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2022.

Tässä yhteydessä kansainvälisellä liikenteellä tarkoitetaan tavaroiden siirtoa EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksessa määritellyn mukaisesta sijoittautumisjäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan. Kansainväliseksi liikenteeksi lasketaan myös toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta sijoittautumisjäsenvaltioon tai toisen jäsenvaltion alueella tehtävää tavaroiden siirtoa.

Teksti Sari Järvinen