FREJA sai tarpeekseen kaasukuorma-autoista – käyttää nyt uusiutuvaa dieseliä

18.09.2023

FREJA Transport & Logistics Oy aloitti ensimmäisenä kuljetusalan toimijana Kaukokiito BIO -palvelun asiakkaana elokuun alussa. Kaukokiito tankkaa ajoneuvoihinsa saman määrän uusiutuvaa dieseliä, kuin sitä menee FREJAlle tuotettaviin kuljetuksiin Suomessa.

Palvelun käyttö vähentää kuljetusten hiilijalanjälkeä jopa 90 prosenttia ja mahdollistaa päästövähennystavoitteiden seurannan päästöraportista. Uusiutuva diesel valmistetaan täysin kierrätettävistä jätteistä ja tähteistä. FREJAn toimitusjohtaja Matti Urmas näkee siirtymisen uusiutuvaan dieseliin tärkeänä askeleena kohti vastuullisempaa tulevaisuutta.

– Kuljetuspuolella on vaikea löytää nopeasti ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Uskon, että ratkaisut löytyvät vain yhdistelemällä erilaisia energiamuotoja ja toimintamalleja sekä eri tahojen välisellä yhteistyöllä. Solmimme Kaukokiito BIO -sopimuksen ensimmäisenä kuljetusalan toimijana, koska me FREJAlla haluamme esimerkillämme näyttää suuntaa myös muille kuljetusalan toimijoille kohti vastuullisempaa huomista.

FREJA aloitti biokaasurekan koekäytön vuoden 2018 lopussa. Se ajoi irtoperäliikenteessä kuljetuksia Ivecon kaasukäyttöisellä Stralis NP -puoliperäveturilla. FREJAn ja Gasumin yhteistyö oli osa Turun kaupungin hanketta, jossa testattiin erilaisia biokaasuautoja sekä biokaasun käyttöä raskaassa liikenteessä. CIVITAS ECCENTRIC -nimistä hanketta tuki Euroopan unioni.

FREJA koki, että tekniset haasteet rajoittivat kaasukäyttöisten kuorma-autojen laajempaa käyttöönottoa ainakin vielä muutama vuosi sitten.

 

Sekä FREJAlla, että Kaukokiidolla uskotaan, että siirtyminen uusiutuvan dieselin käyttöön asteittain muuttaa lopulta koko alan tapaa toimia. Kaukokiidon toimitusjohtaja Petri Angervuori painottaa yhteistyön merkitystä koko kuljetusalalle.

– Kestävien ratkaisujen löytäminen vaatii koko toimitusketjun sitoutumista – asiakkaista kuljetusyhtiöihin ja huolintaan. Kuljetusyhtiöt, kuten FREJA ovat avainasemassa, kun uudet innovaatiot ja toimintamallit otetaan käyttöön. Konkreettiset muutostoimet ja läpinäkyvyys hiilijalanjäljen seurannassa tuovat meidät lähemmäs kestävää tulevaisuutta. Yhteistyötä on helpottanut se, että suomalaisena kuljetusalan toimijana FREJA jakaa Kaukokiidon kanssa saman arvopohjan sekä ympäristötavoitteet.

Siirtymistä uusiutuvan dieselin käyttöön on tähän mennessä hidastanut sen korkea hinta. FREJAlla uskotaan kuitenkin, että asiakkaat arvostavat kestäviä kuljetusalan ratkaisuja ja investointi maksaa itsensä takaisin asiakastyytyväisyytenä.

Lähde: FREJA Transport & Logistics Oy