Automaattiset sammutusjärjestelmät tulivat pakollisiksi yhä useampiin ajoneuvoihin

18.12.2023

Palontorjuntajärjestelmät ovat pakollisia monissa raskaan kaluston ajoneuvoissa. Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta astui voimaan syyskuun alussa. Lain tarkoituksena on selkeyttää vaarallisten aineiden kuljetuksen vastuita, edistää kuljetusturvallisuutta sekä tehostaa valvontaa. Laissa ovat mukana myös raskaan kaluston sammutusjärjestelmät. Laki koskee uusia ajoneuvoja.

Uudessa laissa on huomioitu syttymispisteeltään korkeintaan 61-asteisten nesteiden ja kaasujen kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot. Ajoneuvoissa on oltava automaattinen palontukahdutusjärjestelmä siinä tilassa, missä ajoneuvon polttomoottori sijaitsee. Laki koskee nesteytettyjä ja puristettuja palavia kaasuja kuljettavia ajoneuvoja sekä palavia nesteitä kuljettavia ajoneuvoja. Lain piiriin ovat jo aiemmin kuuluneet räjähteiden kuljettamiseen suunnitellut ajoneuvot.

Sammutinhuolto Mattilan Sami Mattila asensi automaattista palontorjuntajärjestelmää turvetyömaalle menevään pyöräkuormaajaan. Järjestelmä on lakisääteinen kyseiseen työhön.

Laki koskee myös ajoneuvojen lämpösuojausta, jolla voidaan lieventää palon leviämistä renkaista.  Vaatimus koskee nesteytettyjä ja puristettuja palavia kaasuja sekä palavia nesteitä kuljettavia ajoneuvoja. Räjähteiden kuljettamiseen suunniteltujen ajoneuvojen osalta määräys oli käytössä jo aiemmin.

Nopea sammutus

Sammutusjärjestelmiä vuodesta 2015 asentanut Sami Mattila näkee ne tarpeellisina myös ajoneuvoissa, joissa ne eivät ole pakollisia.

—Järjestelmän ansiosta kalustossa syttynyt palo saadaan sammumaan ajoissa ja nopeasti. Se pelastaa kaluston ja ehkäisee tietenkin samalla kuljettajaa joutumasta vaaratilanteeseen.

Järjestelmässä on myös käsinlaukaisumahdollisuus ennen järjestelmän automaattista laukeamista.

Automaattinen sammutusjärjestelmä asennetaan pääasiassa ajoneuvon moottoritilaan. Se reagoi lämpötilan noustessa yli 180 asteen.

— Järjestelmässä on ilmaisupiiri, joka mittaa lämpötilan. Kun se nousee rajan yli, laukeaa sammutus. Se tapahtuu sammutusvaahdolla, joka muodostaa kalvon palavan kohteen pinnalle. Kalvo estää myös polttoaineen höyrystymisen.

— Sammutus tapahtuu nopeasti, siihen kuluu aikaa yleensä reilut kymmenen sekuntia. Sammutusnesteen säiliön koko vaihtelee ajoneuvon mukaan viiden ja viidenkymmenen litran välillä.

Palokokemusta

Mattila sanoo palon käynnistyvän herkimmin webastosta, starttimoottorista, ylipäätään sähkölaitteista tai vuotavista polttoaineputkista.

— Ne ovat herkimpiä, siksi ne on hyvä suojata automaattisella palontorjuntajärjestelmällä.

Automaattisessa palontorjuntajärjestelmässä on ilmaisupiiri, mikä mittaa lämpötilan.

Myös palokunnassa toimiva Mattila on ollut paikan päällä todistamassa kuorma-auton nopeaa syttymistä.

— Kuljettaja ehti napata mukaan puhelimen ja lompakon ennen hytin leimahtamista tuleen, palo oli alkanut hytin alta. Auton hytti paloi käyttökelvottomaksi, autossa ei ollut automaattista sammutusjärjestelmää.

— Olen vastaavasti nähnyt järjestelmän toimivan käytännössä pyöräkuormaajan sytyttyä tuleen. Palo talttui reilussa kymmenessä sekunnissa.

Järjestelmä tarkastetaan ja huolletaan vuosittain.

— Suurempi huolto tehdään viiden vuoden välein.

Teksti ja kuvat Tomi Olli, Raskassarja